Invigning av ny hyrdepå i Alingsås

2023-05-26 

Efter en smygstart i byggbodar under hösten 2022 är det nu äntligen dags för en efterlängtad invigning av Derome Maskinuthyrnings nya lokaler i Alingsås.

Och trots en tuffare marknad går utvecklingen åt rätt håll och verksamheten siktar på att mångdubbla sina marknadsandelar lokalt.

Derome Maskinuthyrning smygstartade verksamheten i Alingsås under hösten 2022, men då i tillfälliga byggbodar samt i delar av Deromes bygghandel som ligger vägg i vägg. Men nu står maskindepån äntligen klar och invigningen firas med en byggmässa tillsammans med bygghandeln och industrihandeln där externa leverantörer visar upp produkter och presenterar tjänster för lokala hantverkare och yrkeskunniga i branschen.

Går starkt på tuff marknad

Derome Maskinuthyrning startade sin första verksamhet för drygt två år sedan med en första depå i Göteborg och har sedan vuxit i snabb takt. Idag finns 13 depåer i södra och västra Sverige. Det senaste året har den totala omsättningen ökat från 120 till strax över 200 miljoner. Verksamheten i Alingsås följer bolagets utveckling och har också gått starkt under 2023, trots att de som hela branschen nu möter en tuffare marknad.

- På grund av hur bostadsmarknaden har utvecklats under våren ser vi att allt färre nya bostäder påbörjas, vilket såklart gör att vi tappar en del uppdrag. Samtidigt har vi lyckats bra med att slå oss in på den lokala marknaden för underhåll av fastigheter och liknande projekt, så det väger upp, säger Mårten Norrsell, regionchef på Derome Maskinuthyrning.

Han beskriver att närheten till bygghandeln, som ligger granne med maskinuthyrningsdepån, har varit betydelsefull sedan starten.

- Vi har fått möjlighet att serva många av de kunder som handlar i vår bygghandel. Det har varit en fördel under uppstartsskedet. Samtidigt är det en utveckling våra kunder har uppskattat, att de kan handla byggmaterial och hyra maskiner på samma ställe.

Ambitiösa målsättningar

Framåt siktar Derome Maskinuthyrning på att bli den ledande uthyraren i Alingsås och vill nå en marknadsandel på 50 procent i verksamhetsområdet.

- Jag skulle säga att vi idag har ungefär 15-20 procent av marknaden så vi har absolut en bit kvar men det finns en stor utvecklingspotential i vår verksamhet. Det här är en relationsbunden bransch och det har varit viktigt för oss att få in rätt personer med stark lokal förankring. Med ett starkt team vet vi att vi kan nå våra mål, avslutar Mårten Norrsell. 

Läs mer om Maskinuthyrning

Vårt löfte till dig är att alltid vara tillgängliga.

Tillgänglighet för oss är att maskinerna och kompetensen skall finnas så nära dig som möjligt. Tillgänglighet är också att beslut fattas så nära våra kunder som möjligt och att vi finns när ingen annan svarar.

Vi lever utifrån – och in där vi utmanar rådande normer genom att utvecklas ihop med våra partners.

Derome maskinuthyrning antar utmaningen och bygger vinnare.