Pop-up-butik sparar tid och miljö

2022-03-17 

Vid Lilla Bommen i Göteborg har Peab byggt 60 000 kvadratmeter yta för hotell, kontor och event. Utsläppen från Deromes materialleveranser har varit 60 procent lägre än normalt vid projekt av samma storlek. Lösningen: en pop-up-butik, som försett Peab och deras entreprenörer med material och förnödenheter bara en minut från byggställningen.

- Med en byggbutik på plats har vi kraftigt minskat klimatpåverkan. På köpet har vi förenklat för kunden, effektiviserat logistiken och sparat tid åt entreprenörer som slipper köra iväg efter material. Det här unika samarbetet med Peab visar vilka vinster det går att göra med denna lösning i större projekt, säger Peter Gustafsson, försäljningschef inom Derome.

Alltid bemannat och påfyllt
Deromes platsbyggda butik på Platinan i Göteborg kunde under 1,5 år erbjuda drygt 500 varor i en 130 kvadratmeter stor butiksyta på byggområdet. Thomas Eriksson från Derome har varit butiksansvarig och träffat många nöjda kunder. 

- Om någon på bygget plötsligt behövt något så har de kunnat hämta detta på en minut. Och det vi inte haft på lager i butiken har vi fixat dit på nolltid. Det har sparat massor med tid för alla entreprenörer.

Sortimentet har anpassats efter byggfasen och i perioder har Thomas haft förstärkning med praktikanter från Peabs egen byggskola. Självklart har allt material varit godkänt enligt alla krav och standarder.

- Det har gått mycket fog och infästningsmaterial. Men den verkliga storsäljaren är pannlampan. Den har nästan alla på bygget handlat, säger Thomas Eriksson.

Mätningar visar på miljövinster
För att utvärdera miljövinsterna genomförde Derome under sex månader egna mätningar som sedan jämfördes med de utsläpp som skulle blivit utan butiken på byggplats. Resultatet visar en CO2-besparing på nästan 60 procent; ett viktigt mål och resultat för Peab.

- Butiken har tjänat flera syften, bland annat effektiv byggproduktion genom optimerad materialförsörjning. Dock var det miljöaspekten som stod högst på agendan när vi etablerade butiken i Platinan. Det gör oss både glada och stolta när vi konstaterar att klimatavtrycket minskat så markant säger Mats Landin, arbetschef Peab Sverige AB

Gemensamt ansvar i branschen
Det är ingen hemlighet att byggbranschen idag står för en stor del av de gemensamma utsläppen av växthusgaser. Här behöver branschen tillsammans driva på utvecklingen.  

- Vi har alla samma utmaningar när det handlar om klimatpåverkan och här måste vi inom hela byggbranschen ta vårt ansvar och hjälpa varandra. Genom tätt samarbete hittar vi lösningar. Det är en tuff resa, men vi måste se till att miljön och klimatet blir en vinnare i allt vi gör, säger Johan Winroth, vd Derome Bygg & Industri.