Certifieringar

I vår verksamhet arbetar vi med kvalitets- och miljöcertifieringar. Vi underlättar för oss och kunderna att veta hur våra produkter är framtagna och vilken prestanda de har när det gäller exempelvis kvalitet, miljö och social hållbarhet.

Genom att vi har verksamhet i hela kedjan från skog till färdigt hus kan vi säkra – inte bara leveransförmåga och punktlighet – utan också hållbarhet som är avgörande för våra kunder. Certifieringar ger oss ett metodiskt sätt att jobba med kontinuerlig uppföljning, avvikelser och förbättringar.

foretag20181113_deromegruppenhus2-66.jpg

Ett hållbart skogsbruk

Vi bedriver ett uthålligt skogsbruk som sköts på ett ansvarsfullt och naturvårdsanpassat sätt och vår skogliga verksamhet är certifierade enligt FSC® och PEFC (Forest management). Att certifiera en skogsfastighet innebär att miljöhänsyn dokumenteras och bevaras för framtiden. Läs mer om hur vi arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk 

En spårbar råvara

De verksamheter som hanterar träråvara är antingen dubbelcertifierade enligt FSC®/PEFC eller enbart PEFC för att följa spårbarheten genom hela kedjan, från skog till slutprodukt. Läs mer om hur vi säkrar spårbarheten för våra trävaror

Ledningssystem för kvalitet och miljö

Som stöd för vår verksamhet använder vi oss av ledningssystem för kvalitet och miljö som bidrar till hållbarhetsarbetet.

Sågverken och impregneringsanläggningen samt verksamheterna för hus och husproduktion är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Industriverksamheten, IMAB, är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 genom BIG-gruppen.

Verksamheterna inom Bygg & Industri samt Träteknik är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Husproduktion med sänkta klimatavtryck

Vi är stolta över att kunna leverera hus som når upp till dagens tuffa miljökrav. Samtidigt strävar vi hela tiden framåt för att hitta nya lösningar som utvecklar och förbättrar. Flera av våra projekt är certifierade enligt Miljöbyggnad och med en Svanencertifierad husproduktion har vi även möjlighet att Svanenmärka våra byggnader. Läs mer om hur vi bygger bostäder

Våra certifikat

Ta del av vår kunskapsbank

I vår kunskapsbank hittar du hållbarhetsdokument kopplade till vår verksamhet och våra produkter.