Kan vi ersätta betongplattan som grund?

2020-04-29 

Inom Hoppet-projektet är ett av uppdragen att utmana de traditionella byggteknikerna för att hitta nya lösningar. Betongplattan som grund är en väl beprövad metod, men har en relativt hög klimatpåverkan - att hitta alternativ blir därför viktigt i målet att sänka byggnadens klimatavtryck.

I bygget av Hoppet har vi utvärderat olika alternativ – där fokus initialt var att undersöka möjligheterna att ersätta betongplattan med en grund i trä, vilket är ett bra alternativ för att sänka en byggnads klimatpåverkan.

Trä är förnyelsebart

Att använda trä istället för betong ger många vinster ur ett ”klimatperspektiv” då trä är ett förnyelsebart byggmaterial som binder koldioxid under sin livslängd. I projekteringen av Hoppet var en trägrund lämplig ur många perspektiv, men markförutsättningarna på denna tomt var inte optimala med hänsyn till tillgänglighetskraven.

Valet föll på FOAMGLAS®

Slutgiltiga valet blev en Koljerngrund med FOAMGLAS®, som är ett isoleringsmaterial med hög andel återvunnet glas och låg klimatprestanda. Enligt Koljern Nordic som tillverkar produkten i Sverige har Foamglas som isolering många fördelar.  
Förutom att vara ett stabilt, lätt och tåligt isoleringsmaterial som består av miljoner helt slutna glasceller är andra positiva egenskaper materialets obrännbarhet, vatten- och diffusionstäthet, tryckhållfasthet och långvarig värmeisoleringsförmåga. Det leder till ett tåligt och hållbart material som även uppfyller EUs miljömärkning Natureplus®.

 

montage_koljern_grund.jpg

 

Nära 70 procent återvunnet glas

Förutom låg klimatprestanda var en annan viktig faktor att FOAMGLAS® inte kräver någon torktid efter grundläggning, vilket effektiviserar byggprocessen. FOAMGLAS® är till nästan 70 procent tillverkat av återvunnet glas, vilket förutom att ge en minskad klimatpåverkan också är positivt ur resurssynpunkt.

Den avgörande anledningen till varför vi inom Hoppet väljer att satsa på Koljern® är att denna grundläggning ger ett betydligt lägre klimatavtryck än den traditionella betongplattan. Det ska därför bli spännande att testa en ny typ av produkt, som vi ser kan reducera klimatpåverkan från grunden. Nyfiken på mer om Foamglas? Kika in på deras hemsida.

Följ vårt nyhetsbrev

Forskning om trägrunder pågår

Inom Derome är vi med i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ser över möjligheten om en framtida grund i trä.  Samtidigt bedriver vi ett eget projekt med en bostadsvolym där bottenbjälklaget i trä är nedsänkt i marken för god tillgänglighet. 

Här finns ett nytänkande när det gäller skydd mot markfukt och vi har utfört mätningar under två år som uppvisar lovande resultat. Faller detta väl ut har vi bra möjligheter att använda detta inom vår tekniska plattform för samtliga husvolymer.