Parkstråket - en hållplats på resan mot klimatneutralt byggande

Området Sege Park i Malmö har en tydlig inriktning på hållbar utveckling och här ska vi bygga 18 radhus som blir ett tydligt steg på vägen mot målet att bygga Sveriges största klimatneutrala bostadsområde.

Inom projektet har vi arbetat intensivt med att utvärdera de material vi ska använda i husen. Vi har räknat, vägt för- och nackdelar och letat efter nya sätt att ta oss an utmaningen med att reducera klimatavtrycket. Det har varit en utmaning, samtidigt som övriga regelverk och prestandakrav ska uppfyllas.

om-derome-parkstraket-interior-artikelbild.jpg

Klimatpåverkan minskar med kloka val

Genom att bland annat bygga i trä, optimera grunden och välja biobaserad isolering sänker vi avtrycket med 21 procent jämfört med våra standardmaterial. 

För den optimerade grunden med lägre andel betong minskar vi klimatavtrycket med hela 62 procent. Ett viktigt steg i resan mot att bygga klimatneutralt. Väljer du ett av husen i Parkstråket kan du känna dig trygg med att du bor i ett hus som värnar om miljön, hela vägen från tanke till utförande.

Lärdomar tar oss framåt

För att hela tiden utvecklas i vår strävan om att bygga klimatneutralt använder vi lärdomarna från tidigare bygg- och innovationsprojekt för att flytta fram positionerna. Vi kallar det för "kunskap att återbruka"

Ett av dessa projekt är förskolan Hoppet som har ambitionen att bli den första fossilfria förskolan. Här kan vi se att vi når väldigt långt genom att tidigt göra aktiva val baserat på klimatprestanda med stor andel i trä. Samma metodik använder vi för Parkstråket. 

Det handlar i grunden om att fokusera på en byggdel i taget och se hur vi kan optimera byggnaden utifrån dess klimatavtryck.

Följ vårt nyhetsbrev

Det hållbara Sege Park

Malmö stads mål är att området Sege park ska utvecklas i en samskapande process mellan staden, byggaktörer, boende och andra intressenter, och det är stort fokus på delningstjänster i projektet.

Området har kallats för Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling och är en testbädd för delningsekonomi. Behöver du använda verktyg eller cykel? Här får du mot en månadsavgift tillgång till allt från bilar och cyklar till odlingslotter, grill och gym.

Är du intresserad av att bo här? Försäljning pågår!

Läs mer om Lokal färdplan Malmö.

Har du fler frågor?