Koncernledning

  • Magnus Andersson, VD/Koncernchef
  • Peter Mossbrant, vice VD Derome AB
  • Linda Andersson, VD Derome Timber AB
  • Johan Axelsson, VD Derome Bygg & Industri AB
  • Frank Beno, VD Derome Träteknik AB
  • Johan Winroth, VD Derome Hus AB 
  • Annika Mauritzson, Ekonomichef Derome AB
  • Mikael Blom, HR-chef Derome AB