Återbruk i fokus vid bygget av "ny" förskola

2023-06-28 

Göteborgs stads innovationsprogram Hoppet* rullar vidare och nu är det dags att fokusera på återbruksfrågorna när det handlar om att omvandla en befintlig byggnad till en modern förskola – målet är att återbruka så mycket som möjligt på ett rationellt och kostnadsneutralt sätt.

Göteborgs stad är uppdragsgivare och Derome är anlitad som totalentreprenör. Tillsammans med RA Bygg och ett antal underentreprenörer ansvarar familjeföretaget för att genomföra byggprojektet som ska stå klart i början av 2025.

- Efter bygget av förskolan Hoppet där vi tillsammans med Göteborgs Stad minskade klimatpåverkan med 62 procent är vi glada att på nytt få samverka kring en förskola med hållbarhet i kärnan av projektet. Inom Derome jobbar vi för att minska klimatpåverkan på olika sätt och ett fokus på återbruk känns helt rätt för att bidra både med ny kunskap och verktyg som tar oss framåt säger Örjan Jonsson, affärschef Derome Hus. 

Även kunskapen ska återbrukas

Den befintliga byggnaden uppfördes på 70-talet och har genom åren använts som skola och kontor. Men nu är det dags att skriva ett nytt kapitel berättar Lina Eriksson, projektledare Stadsfastighetsförvaltningen.

- Vi är glada att projektet nu är i full gång med demontering av byggnaden. Det surras kring återbruksfrågorna och det kommer bara öka i takt med att kraven ökar på att bygga med låg klimatpåverkan. Vi ser redan nu att vi kommer få gott om lärdomar att jobba vidare med. Både när det gäller möjligheter att öka återbruket, men också utmaningar kring att material och produkter ska kunna leva upp till dagens krav och byggregler. 

Grunden lägger grunden

Förutom byggnaden kommer även utemiljön utformas genom att återbruka så mycket som möjligt, bland annat ska den befintliga stålstommen omvandlas till en pergola som löper på utsidan av huset. Tittar man på projektet i stort är det dock återbruket av grunden som ger den absolut största klimatnyttan.

- Att jobba med återbruk har hittills varit en kostsam process och därför har vi ett tydligt fokus i projektet där vi ska göra det så ekonomiskt hållbart som möjligt. Det blir avgörande för att vi tillsammans ska kunna öka andelen återbuk framåt. Att vi kan återanvända grunden är ett bra exempel på hur vi skapar nytta både när det gäller klimatpåverkan och totalekonomin säger Amanda Larsson, Hållbarhetsansvarig inom Derome.

* Hoppet är ett innovationsprogram som fungerar som ramverk för ett 30-tal olika projekt där innovationer och
återbruk ska minska klimatpåverkan vid byggprojekt. Läs mer på goteborg.se.

Kontaktperson

Affärschef, Bostad
Örjan Jonsson
Derome Hus
Orjan.jonsson@derome.se
0340-66 64 22

Läs mer om förskolan Hoppet

Snabbkoll på projektet

Verksamhet: Förskola
Byggstart: Juni 2023
Färdigt: Början av 2025 
Byggherre: Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen
Totalentreprenör: Derome
Byggentreprenör: RA Bygg
Arkitekt: Kaka Arkitekter