Gamla fönster på plats i nya förskolan

2024-02-07 

Byggnationen av förskolan på Friedländers gata går framåt, demonteringen är klar och trästommen på plats. Likaså alla återbrukade fönster i detta bygg- och återbruksprojekt som Göteborgs stad initierat och där Derome medverkar som totalentreprenör.

Ett av målen med projektet är att återbruka så mycket som möjligt på ett rationellt och kostnadsneutralt sätt. I projekteringsfasen gjordes därför en kartläggning av byggdelar som varit möjliga att använda från den befintliga byggnaden.

Fönster flyttar in

Kartläggningen visade bland annat att de fönster som fanns sen tidigare inte höll måttet utifrån dagens regler, men däremot har projektet identifierat och hämtat in fönster från en annan förskola inom Göteborgs stads bestånd. Dessa har nu demonterats och monterats på nytt.

– Det har krävt viss anpassning, de har målats om och sen har vi satt en skyddsfilm på rutorna för det har kommit nya normer kring personsäkerhet och glaskross, men att de dessutom sitter under en stor takfot gör att vi ser att de kommer få en lång livslängd säger Lina Frälsegård, projektledare stadfastighetsförvaltningen inom Göteborgs Stad.

Stomme för framtida återbruk

Fönstren har monterats direkt på byggplats i de planelement som Derome tillverkat på sin husfabrik i Anneberg utanför Kungsbacka. Förutom att de färdiga väggarna ger ett snabbt montage ökar möjligheterna att återbruka dessa i framtiden.  

– Fördelarna med att producera industriellt är många, men bland annat en resurssnål tillverkning med lite materialspill och bra kontroll på produktionskedjan. Vi försöker ständigt utveckla våra byggsystem för att de lättare ska kunna demonteras i framtiden. Det ligger i linje med branschens ökade kravställning kring just återbrukade produkter och cirkulära flöden säger Amanda Larsson, Hållbarhetsansvarig inom Derome.

Grunden ger störst vinst

Förutom fönster kommer den färdiga förskolan ha andra byggdelar som är återbrukade - till exempel kommer plåttäckningen på taket att användas på nytt. Men det är återbruket av en annan helt grundläggande byggdel som ger den största klimatvinningen i slutändan.

- Det är att vi valt att använda befintlig betongplatta berättar Mattias Karlsson som är projektledare inom Derome – det har krävts en hel del anpassningar och håltagningar, men ger stora vinster både från ett klimat- och ekonomiskt perspektiv. Det är en viktig lärdom för hela branschen. 

Förskolan är en del av Göteborgs stads innovationsprogram Hoppet som fungerar som ramverk för ett 30-tal olika projekt där innovationer och återbruk ska minska klimatpåverkan vid byggprojekt.

Här kan du se hela filmen som lyfter fram projektet:

Bild webbnyhet video.jpg

Läs mer om projektet på derome.se och hos Göteborgs Stad.

Se hela filmen

Snabbfakta Friedländers gata

Verksamhet: Förskola

Byggherre: Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen

Totalentreprenör: Derome

Byggentreprenör: RA-Bygg

Arkitekt: KAKA