Vi sänker klimatpåverkan med 70 procent

2020-04-02 

Under hösten har fler än 50 projektörer vridit och vänt på olika konstruktionslösningar för att nå en så låg klimatpåverkan som möjligt. Beräkningar visar på en nära 70-procentig minskning för de stora byggdelarna - ett gigantiskt kliv på vägen mot en klimatneutral byggbransch.

- Hoppet är ett häftigt bygg- och innovationsprojekt där vi använder klimatprestanda som underlag för beslut och inte bara för att räkna resultat i efterhand säger Anna Ryberg, Hållbarhetschef på Derome som är totalentreprenör. Till vår stora glädje visar beräkningarna att det lönar sig att göra aktiva val utifrån klimatpåverkan. Med förskolan Hoppet når vi en reduktion på cirka 70 procent för de stora byggdelarna jämfört med en nybyggd och jämförbar förskola i Göteborg.

Återbrukat glas i grunden
Målet att minska klimatavtrycket finns i alla delar av byggprocessen - från val av konstruktion och material till transporternas klimatbelastning och byggplatsens påverkan. En stor del av materialet till förskolan produceras på Deromes husfabrik utanför Göteborg och det finns även idéer kring en återbruksyta på byggplatsen där överblivet material kan få leva vidare i andra projekt.

- Återbruk och cirkularitet blir en viktig del för att nå de högt ställda klimatmålen inom byggbranschen. Hoppet är till exempel ett av de största byggprojekten i Sverige som använder Koljerngrund med isolering av Foamglas, ett material som till 60-70 procent består av återbrukat glas berättar Anna Ryberg.

Utmaning att hitta fossilfria alternativ
Förskolan Hoppet når långt, men visar också på utmaningar med att hitta produkter som är helt fossilfria eller klimatneutrala. Vissa lovande lösningar med låg klimatpåverkan har inte kunnat användas då de inte lever upp till de höga krav som Lokalförvaltningen ställer kring giftfria material och brandkrav. Men om vi trots detta lyckas bygga med låg klimatpåverkan, då kan fler klara det anser Elsa Fahlén, innovationsledare Göteborgs Stad.

- För att nå ännu längre i kommande projekt samarbetar vi med forskare, leverantörer och innovativa aktörer i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt. På förskolans tomt finns tre komplementbyggnader där målsättningen är att använda dessa som testbäddar för innovativa lösningar. Här vill vi exempelvis utvärdera byggande med hampakalk, lera och byggstenar från rivningsavfall.

Insikter blir viktiga pusselbitar
Lärdomarna från innovationsprojektet Hoppet behövs för att kunna lägga det pussel som gör att Göteborg på sikt ska vara en klimatneutral stad anser Elsa Fahlén.

- Lokalförvaltningen går i bräschen för fossilfrihet i Göteborgs Stad med målet att vara Sveriges första fossilfria förvaltning 2030, därför är Hoppet ett viktigt innovationsprojekt för oss. Fossilfrihet stannar inte vid Hoppet, vi kommer fortsätta driva utvecklingen och visa att det går att kapa beroendet av fossila bränslen och material med fossil råvara.

Byggprojektering fortsätter under våren
Planerad produktionsstart av förskolan Hoppet är planerad till i sommar och går under våren in i nästa fas av byggprojekteringen. I samband med byggstart kommer Derome och Lokalförvaltningen bjuda in till ett första spadtag.

 

Följ vårt nyhetsbrev

Fakta om förskolan Hoppet

Innovationsprojekt för fossilfri byggnation, initierat av Göteborgs Stad och ett led i stadens mål om att minska klimatpåverkan från byggnationer. Derome är totalentreprenör och vann uppdraget i hård konkurrens med flera av branschens absolut största aktörer. Förskolan ska stå klar för förskoleverksamheten att flytta in under jubileumsåret 2021.

Kontaktpersoner:

Anders Carlsson, Teknik och FoU-chef, Derome, 0300-568812

Anders Hall, Projektledare, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, 0706-279767