Vi gör mer av din skog

2022-11-11 

I över 75 år har trä och relationer varit viktiga råvaror för oss. Och det kommer de fortsätta att vara.

Anders är en av våra virkesinköpare som genom nära samarbete med skogsägare och en gedigen branschkunskap ser till att sågverken har timmer att förädla.

Vi arbetar ständigt med att optimera virkesutfallet, det menas med att du får ut så mycket av stocken som möjligt. Det gynnar både skogsägare och slutkonsumenter som köper trävaror av oss.

Att samarbeta med oss är enkelt och tryggt. Vi bygger långsiktiga relationer där din virkesinköpare är din naturliga samarbetspartner i allt som rör ditt skogsägande. Till oss kan du som skogsägare vända dig för service och rådgivning när som helst

Relationer i skogen 1920x10802.jpg

Vi hjälper dig med din skog, kontakta din närmaste virkesinköpare.