Klivet-mot klimatneutralt byggande

Att minska sin klimatpåverkan är en prioriterad fråga inte bara för oss på Derome, utan för hela bygg- och anläggningssektorn som idag står för cirka 40 procent av våra gemensamma globala utsläpp av växthusgaser. Tillsammans behöver vi utmana och förfina sättet vi bygger på.

Vårt forsknings- och utvecklingsprojekt Klivet handlar om just detta, att välja material och lösningar som ger lägre klimatpåverkan utan att ge en högre kostnad. Faller det väl ut ska valen och lösningarna kunna implementeras i vår ordinarie produktion och erbjudande.

Klivet är en villa som A-hus uppför i Fjärås, några mil söder om Göteborg.

På A-hus.se kan du läsa mer om projektet.

A-hus.png

Mer om projektet

30% minskning

Klivet är ett hus som till stor del liknar de energieffektiva trähus vi bygger idag, men genom ett antal ändringar beräknas klimatavtrycket minska med upp till 30 procent:

  • Grund - trä istället för betong
  • Tak - papp istället för betong
  • Väggar - biobaserad isolering
  • Energi - ventilationsåtervinning