Derome tar täten med fossilfria transporter

2024-05-21 

Byggbranschen måste accelerera för att nå klimatmålet att minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030. Här ligger Derome mycket långt fram - idag är hela 95 procent av leveranserna med egna fordon fossilfria.

Med vårt egna åkeri hjälper vi kunderna att sänka sin klimatpåverkan, därför har vi satsat stort på fossilfriitt drivmedel i egna fordon. 

- Vi är stolta över att gå i bräschen för branschens utveckling och har gjort en resa där majoriteten av våra fordon och maskiner idag körs med antingen HVO100 eller el. Med eget åkeri är vi även experter på samleveranser och har extremt god fyllnadsgrad i bilarna, vilket gynnar både miljön och vårt erbjudande till kunderna, säger Kristian Andersson, affärsområdeschef på Derome Bygg & Industri.

Positiv påverkan i byggnadsprojekt

Transporter står för stora utsläpp av växthusgaser mellan och inom Sveriges byggarbetsplatser. Det kan leda till betydande klimatpåverkan för byggnadsprojekt vid klimatdeklarationen. För att minska sin påverkan kan byggföretag öka sin användning av energieffektiva fordon, fossilfria drivmedel och en effektivare transportplanering. 

- Vi är först i Sverige med att leverera byggmaterial med den stora eldrivna kranbilen i Göteborg. Vi förser även kunderna med detaljerad transportdata för att det ska vara enkelt för dem att kartlägga och rapportera klimatpåverkan, säger Kristian Andersson. 

Med smarta lösningar kring samordnad frakt och en mer effektiv logistikkedja, skapar vi förutsättningar att minska antalet transporter och undvika resursslöseri. Emil Antonsson är transportchef på Derome Bygg & Industri: 

- Vi jobbar med frågan på alla fronter, från vårt egna transportledningssystem till hur vi svarar på kundernas ökade efterfrågan om hållbara leveranser. Vi har tagit rejäla kliv framåt men det betyder inte att vi är nöjda. För oss är det viktigt att driva utvecklingen mot klimatneutralitet i hela värdekedjan. Det gör vi bäst genom att kroka arm med leverantörer och kunder och det är där vi kommer lägga vårt fokus framåt.

Drivkraft inom hela koncernen

Som en del av kedjan från skog till färdigt hus, kör även vår timmerbil samt alla våra produktionsanläggningar inom Derome Timber med det fossilfria drivmedlet HVO. Tillsammans fortsätter vi att minska klimatavtrycket inom hela koncernen.