Huset som energiförsörjer sig själv

I samarbete med Skellefteå Kraft är Derome med i forskningsprojektet Zero Sun, ett projekt som vill utmana vanlig energiförsörjning.

Huset är helt frånkopplat elnätet och ska producera sin egen energi, året om, med hjälp av solen. Detta i Skellefteå, en plats med få soltimmar, särskilt under vinterhalvåret. Det fungerar tack vare ett självförsörjande energisystem med solceller, batterier, vätgas och bränsleceller. Under sommaren samlar huset solenergi och lagrar det för användning under den mörka och kalla vintern. Går det att driva ett så kallat off-grid hus i Norra Sverige, så går de att driva det var som helst.

Huset är en standardmodell, Deromes dotterbolag A-hus modell Vinga. Taket är stort, vilket lämpar sig väl för solceller. Vi ser det som en stor styrka (och ett gott betyg!) att ett av våra standardhus väljs ut till ett sådant här projekt. Det vittnar om att konstruktionen som vi använder i våra hus, är energieffektiva och därför bra för vårt klimat.  

Följ vårt nyhetsbrev

Zero Sun

Zero Sun är ingen solskenshistoria, men solskenet ska ändå generera energi så att huset blir självförsörjande. 

Läs mer om Zero Sun hos Skellefteå Kraft.

Har du frågor?