Kvinnlig skogsträff i Kinnared den 9 april

2024-03-17 

Nu har turen för vår populära kvinnliga skogsträff kommit till Kinnared. Vi bjuder in dig till en kväll med fokus på skogsskötsel och hur man på bästa sätt viltanpassar sin mark.

Simon och Andreas som är våra virkesinköpare i Kinnared gästas av virkesinköpskollegorna Anna (Markaryd) och Liselotte (Svenljunga).

Anna och Liselotte berättar om vikten av att ha en skogsbruksplan och vad man ska tänka på när det gäller plantering, röjning och gallring. Du kommer också att få tips och råd om hur du på bästa sätt undviker viltskador samtidigt som du skapar en gynnsam miljö för viltet och den biologiska mångfalden.  

Vi håller till på Deromes kontor vid sågverket i Kinnared.  

Antalet platser är begränsade så anmäl dig gärna så fort som möjligt.

Tipsa gärna en vän! 

Anmälan Kinnared 9 april

VARMT VÄLKOMMEN!

Kinnared 9 april

Tid: kl 18-21
Plats: Konferensrum Älgen - Deromes kontor vid sågverket i Kinnared.

Vi bjuder på fralla och kaffe/te. Anmäl dig senast den 5 april.  

Anmäl dig här