Derome levererar till världens högsta träbyggnad

2019-06-25 

Det är världsunikt, spektakulärt, banbrytande för framtiden – och lokalproducerat. Nu byggs världens högsta träbyggnad, räknat i antal våningar, och Derome är leverantör till rekordbygget. – Det här kommer att få världen att upptäcka svensk träindustri. Det är bra för hela branschen, säger Petra Eriksson, affärschef inom Derome.

Det slår Sverigerekord i höjd – och även världsrekord om man mäter i antalet våningar. Skellefteå kulturhus med sina 20 våningar blir ett trähus utan motstycke – och Derome får det prestigefulla uppdraget att leverera de övre delarna av byggnaden. Nu är avtalet som handlar om totalt 205 hotellrum med gym på toppen undertecknat. Det tas fram genom specialanpassad produktion i Deromes husfabrik i Renholmen strax utanför Skellefteå. 

Derome har tecknat avtal med HENT som är totalentreprenör för kulturhuset.

– När vi skulle skaffa en leverantör av volymer funderade vi på flera viktiga kriterier. Derome fick höga betyg på kompetens och erfarenhet av volymbygge i trä, och har flera personer i sitt projektteam med lång erfarenhet. Derome visade också förmåga att tänka innovativt, vilket krävs för att klara projektets utmaningar, säger Vegard Brå, projektchef på HENT.

Genom att samarbete med Derome som lokal leverantör kan HENT minska byggets miljöpåverkan.

– Det blir korta transporter, vilket gynnar miljön och underlättar för oss. Och vi kommer att ha mycket bättre kontroll över kvaliteten när vi bygger med volymer. Projektets logistik är utmanande och det ger oss en stor fördel med Derome som är en lokal leverantör. Det innebär att vi kan få volymerna levererade "just in time". Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med Derome och tror att vi tillsammans kan bidra till att industrin utvecklas vidare med avseende på trähuskompetens och att kunna bygga högt i trä, säger Vegard Brå.

Tack vare att Derome levererar i färdiga fabriksproducerade volymer är flera fördelar vunna.

– Det är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras så här snabbt. Människorna i stadskärnan påverkas under mycket kortare tid än om allt byggs på plats, säger Petra Eriksson, affärschef på Derome. Då hade processen tagit kanske ett år längre. Nu beräknas allt vara klart under andra kvartalet 2021.

Avtalet innebär att Derome gör ytterligare investeringar i verksamheten i Renholmen.

– Vi är stolta över det här uppdraget som är ett kvitto på att Derome har hög kompetens och förmåga att ta på sig komplexa projekt, säger Petra Eriksson.

Driver utvecklingen inom branschen
Skellefteå kommun har högt ställda hållbarhetsmål i sin träbyggnadsstrategi – något som ligger i linje med Deromes kärnvärden ansvarstagande, drivkraft, enkelhet och långsiktighet.

– Att driva på träbyggandet och göra offentliga byggnader i trä är att verka för ett hållbart byggande, säger Peter Mossbrant, vd Derome Hus. Vi har flera pågående projekt som gör att vi driver utvecklingen, och hela branschen, i rätt riktning.

Lokal kompetens
Petra Eriksson lyfter fram den tunga kompetens inom trä som finns i Västerbottenregionen. Med undantag från totalentreprenören HENT är alla i projektet inblandade företag lokala. 

– Vi har träråvaran, kunskapen att ta fram en produkt av den och förmågan att konstruera det i Skellefteåområdet. Alla aktörer bidrar med viktigt kunskap. Det gör området unikt. Alla kunskaper finns i Skellefteå. Det tycker jag är jättehäftigt. 

Detta kommer att avspegla sig i hotellrummen där massivt trä blir synligt i både väggar och tak. Skellefteå Kulturhus blir verkligen ett landmärke för staden, och kanske för hela Sverige, när det handlar om träbyggande.

– Martinssons, som vi samarbetar med i det här projektet, har tidigare byggt en skola helt i trä, här på orten, säger Petra Eriksson. Den har fått stor uppmärksamhet, med internationella besök och andra kommuner som blir mer och mer intresserade av träbyggande. Vi tror att kulturhuset har ännu större attraktionskraft och kan bidra till mer hållbart byggande i trä.

Fakta om HENT
HENT har i många år fokuserat på att bygga upp kompetens om träbyggnader och har under de senaste åren genomfört flera större byggen med trästomme. Företaget har också flera pågående projekt, i olika faser. Tidigare i år färdigställde HENT Mjöstornet som ligger i Norge. Mjöstornet har i dag världsrekordet som världens högsta trähus, utnämnt av Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH).

Fakta om Derome
Derome är Sveriges största familjeägda träindustri med anor från 1946. Trä är "den gröna tråden" i verksamheten när skog förädlas till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi.