Starkt stöd för ökat byggande i trä

2023-10-31 

Trä knuffar ut andra material och är en av nycklarna för ett mer hållbart sätt att bygga och bo - det fastslås i en ny tung rapport.

Det är FN:s miljöprogram, UNEP som slår fast att ett ökat byggande i trä är en av de vägar vi måste gå för att minska de globala koldioxidutsläppen.
Rapporten pekar ut tre viktiga nycklar:

  • Ökat återbruk och materialåtervinning
  • Byt ut material med hög miljöpåverkan som cement, stål och betong, till biobaserade alternativ som trä, bambu och halm
  • Minskade utsläpp vid produktion av traditionella material som glas och betong

I rapporten kan du läsa att byggandet av bostäder och annat står för hela 37 procent av de globala utsläppen och enligt UNEP byggs det motsvarande ett nytt Paris så ofta som var femte dag i världen.

- I Sverige är vi duktiga på att kommunicera trä som ett framtidsmaterial. Men tempot behöver skruvas upp när det gäller att ställa om från ett mer traditionellt byggande med en väldigt stor andel stål och betong till ökad andel trä. Här kan politiken visa vägen genom att skapa förutsättningar för att uppmuntra och förenkla ett hållbart boende och livsstil, säger Anders Carlsson, hållbarhetschef Derome.

Anders Carlsson_hållbarhetschef Derome.jpg

Politiken behöver visa vägen och skapa förutsättningar för att uppmuntra och förenkla ett hållbart boende och livsstil, menar Anders Carlsson, hållbarhetschef Derome.

Vi väljer trä – då, nu och framåt

På Derome har vi alltid arbetat med trä och våra sågverk sågar för att få ut mesta möjliga av varje stock. Den höga prefabriceringsgraden när vi bygger industriellt ger en resurseffektiv tillverkning och möjliggör att huset går att demontera. Den bästa byggnaden är annars den som får stå kvar och förvaltas över lång tid, menar Anders Carlsson,

- Alla material behövs när vi bygger våra hus och byggnader. Men för att optimera klimateffekten och öka livslängden på våra byggdelar, behöver rätt material nyttjas på rätt ställe. Vi försöker använda biobaserade lösningar så långt som möjligt och anpassar våra projekt för återbruk redan i designstadiet. FN-rapporten är ett tydligt kvitto på att vi är med och driver utvecklingen åt rätt håll.