Vi vinner silver i kundnöjdhet

2024-02-09 

Vi kammar hem en andraplats i kategorin ”Nöjdast kunder Projektbyggda bostäder” när årets nöjdaste bostadskunder utses av Prognoscenter. I kategorin ”Bästa projekt” finns två Derome-projekt bland topp tio.

I årets branschmätning från Prognoscenter över nöjdast bostadskunder i Sverige tar Derome hem en andraplats med ett NKI (Nöjd Kund Index) på 79. Derome lyckas också ta sig in på tio-i-topplistan för projekt, och det två gånger om. På en fjärdeplats hamnar Skrea Gårdar i Falkenberg med ett NKI på 86 och på en nionde plats kommer Rosenapeln i Varberg med ett NKI på 84. 

- Vi är väldigt stolta och glada över den här laginsatsen där alla som varit involverade i våra projekt från start till mål har bidragit. Vi vill också lyfta våra samarbetspartners som är väldigt viktiga för oss. Utmärkelsen är ett kvitto på det engagemang vi alla lägger ner i våra projekt. Vi är på rätt väg och det här motiverar oss starkt till att fortsätta att jobba med förbättringar för ökad kundnöjdhet, förklarar Lisa Nord Svahn, marknadschef på Derome Bostad. 

Webbnyhet NKI 32.jpg

Ökar inom samtliga områden

På en skakig bostadsmarknad har Derome under 2023 lyckats öka sitt NKI på undersökningens samtliga tre mätpunkter, samtidigt som branschens snitt sjunker. Det förklarar Lisa Nord Svahn genom en ökad satsning på trygghet för kunden.  

- Vi har fokuserat extra mycket på kontakten med kunden där vi jobbat hårt med tydlig information, kundkontakt och återkoppling. Insatser som skapar trygghet. Vi upplever att det har varit extra viktigt för våra kunder när bostadsmarknaden känts osäker och skakig. Det känns riktigt bra att jobbet ger resultat.  

Förstaplatsen i kategorin ”Nöjdast kunder Projektbyggda bostäder” tilldelas Besqab, med ett NKI-värdet på 81. Grattis!

Om Prognoscenters branschmätningar:  

Prognoscentrets NKI-undersökning har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 12 000 svar från köpare av nyproducerade bostäder och småhus under 2023. Undersökningen omfattar cirka 65 företag. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex.

NKI är en sammanvägning av tre frågor som besvaras på en tio-gradig skala. Resultatet omräknas till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 65 och 75 innebär medelgod kundnöjdhet. 

 

Se lediga bostäder

Vill du också bli en nöjd bostadskund?

Kolla in våra lediga projekt.