Värdefullt bollplank med hjärtat i skogen

2023-08-31 

Äger du skog? Då är du säkert väl bekant med alla de utmaningar som ett skogsinnehav innebär. Höststormar, snö, torka, översvämningar och skadeinsekter för att räkna upp några.

På Derome vill vi göra det enkelt att äga skog och erbjuder därför personlig service och långsiktiga samarbeten till våra drygt 8 000 leverantörer av träråvara.

Närmare 70 procent av Sveriges yta består av skog. Skogen ger oss tillgång till träråvara, rent vatten och möjligheter för turism, friluftsliv och rekreation. Skogen är också grunden för sysselsättning och tillväxt i alla de industrier som använder trä som råmaterial. Markus Gustavsson är skogsägare i halländska Långaryd och uppskattar det nära samarbetet med Derome.

- Som skogsägare gäller det att ha koll på sin skog. Väder och vind påverkar och skadedjur kan ställa till det rejält. Det gör att man ibland behöver vara flexibel och ta snabba beslut och då är den personliga kontakten med min virkesinköpare guld värd. Att det sedan är nära till sågverket är en trygghet och ger goda transportmöjligheter.

Skoglig tillväxt och lönsamma affärer

Aktiv skogsvård är en förutsättning både ekonomiskt och miljömässigt. Genom översyn av skogliga bestånd och vägledning för ett hållbart brukande, hjälper vi skogsägare att optimera utfallet och säkra upp resurser för olika insatser i god tid.

- Jag förlorade 70 procent av all skog när stormen Gudrun drog in 2005. Jag hade köpt fastigheten bara sex dagar tidigare och fick börja med att plantera nytt. Sedan jag började leverera till Derome får jag hjälp hela vägen från rådgivning till plantering, röjning, gallring och slutavverkning. Hela kedjan fungerar bra och jag slipper mellanhänder, det gör att jag får ut maximalt av min skog.

Rådgivning

Markus 3 tips till dig som äger skog

  • Få koll på din skog, exempelvis via Skogskollen.
  • Sköt om din fastighet under hela omloppstiden så maximerar du avkastningen. Det gör du enklast i en skogsbruksplan.
  • Samarbeta med lokala inköpare och entreprenörer som känner både dig och din skogsfastighet.