Svensk Bygglogistik gör skillnad i känslig sjukhusmiljö

2024-03-05 

Bygget av det nya Universitetssjukhuset i Linköping är ett av Östergötlands största byggprojekt genom tiderna. Svensk Bygglogistik har varit på plats i 10 år och levererat en välplanerad logistikprocess för att den befintliga vården ska kunna fungera precis som vanligt.

Vi har träffat Daniel Wengström som är logistikansvarig på Svensk Bygglogistik. Han berättar mer om projektet och hur Svensk Bygglogistik jobbar för att bidra till minskade störningar i en känslig sjukhusmiljö:


Bygglogistik-Linköpings-universitetsjukhus-artikelbild.jpg

 

Hej Daniel, att transportera byggmaterial till känsliga sjukhusmiljöer låter som en utmaning. Kan du berätta lite mer?

– Absolut! Sjukhusmiljöer är känsliga platser där störningar kan påverka patienter och deras anhöriga, personal och medicinsk utrustning. Vi måste vara extra försiktiga för att minimera buller, damm och andra distraktioner som kan störa sjukhusets dagliga verksamhet och människors hälsa.

Vad gör ni för att åstadkomma detta?

– Vi använder till exempel sjukhusets underjordiska kulvertar för att transportera byggmaterial och för att ta hand om restavfall från byggprojekten. Dessutom utför vi arbetet efter vanliga arbetstider för att säkerställa att vi inte stör sjukhusmiljön mer än nödvändigt.

Hur bidrar dessa lösningar till projektet som helhet?

– I vanliga byggprojekt utan en genomtänkt logistiklösning kan kostnaderna bli högre både ekonomiskt och miljömässigt. Det gäller allt från maskiner till snickares produktivitet. Genom att förbättra bygglogistiken gynnas hela projektet på flera sätt - både ekonomiskt, miljömässigt och tidsmässigt.

Finns det fler fördelar?

– Med en dedikerad personal på plats arbetar vi ständigt med att optimera leveransflöden, öka fyllnadsgraden och lageromsättningshastigheten på byggprojektet. På så sätt minimerar vi även trafikbelastningen i området. Vårt arbete bidrar till en mer effektiv byggproduktion som värnar både miljön och sjukhusets känsliga område.

Vad har ni fokuserat på under 2023 och vad blir nästa steg?

– Under 2023 har vårt fokus varit på miljönytta och att sortera restavfallet från byggproduktionen. Vi har lyckats öka sorteringsgraden från 73 till 95 procent genom samarbete med beställare och projektledning. Vi har också jobbat hårt för att minska antalet transporter till och från byggplatsen genom att planera och komprimera leveranser under arbetsveckan. Vårt övergripande mål är att förändra hela byggbranschen. Därför kommer resurseffektivitet vara ett viktigt fokus för oss framåt.

Besök Svensk Bygglogistik AB

Det ska vara enkelt att jobba med bygglogistik!

Svensk Bygglogistik AB som är en del av Derome har tjänster som passar både stora och små projekt. Antingen låter du Svensk Bygglogistik sköta allt från projektering till utförande eller så tar du hjälp i de delar som passar dig och ditt bygge.