Hållbarhetsdokument, certifikat & rapporter

Hållbarhetsarbetet är ett brett och dagligt arbete som ofta handlar lika mycket om att medvetandegöra som att förändra. I vår hållbarhetsredovisning kan du följa vårt arbete.

Granplanta_AB1.jpg

Sedan starten för över 75 år sedan har vi drivit Derome utifrån en vilja att ständigt utmana och vara i rörelse. Bredden i vår kedja gör oss till en trygg partner med leveransförmåga, kontroll över kvalitet och hållbarhet och god förståelse för kundernas behov.  Vårt långsiktiga hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar och agera på ett sätt som vi kan stå för - som arbetsgivare, samarbetspartner och aktör i samhället.

Hallbarhetsdokument_AB2.jpg

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg där vi både för oss själva och andra kan visa vår utveckling; förbättringar som görs, men också områden där vi behöver lägga mer kraft framåt.

Tummnagel års- och hållbarhetsredovisning.png

Öppna redovisningen

Klimatbokslut

Varje år beräknar vi vår klimatpåverkan genom att göra ett klimatbokslut med EMC Sverige. Beräkningen görs utifrån GHG-protokollet som är den mest använda internationella redovisningsstandarden.

Tumnagel EMC klimatbokslut.png

Öppna bokslutet

Arkiv

Du hittar alla våra hållbarhetsdokument från tidigare år i Kunskapsbanken.