Det här är Derome Skog – en del av vår kedja!

2023-08-28 

Skog och trä. Visst är det fascinerande att något som funnits så nära i urminnes tider idag betraktas som ett framtidsmaterial? För oss på Derome har trä och relationer varit de viktigaste råvarorna redan sedan starten 1946. Och med mångårig kunskap och kärlek till råvaran kan vi förädla den hela vägen till färdiga hus. Men det börjar i skogen.

Skogen är den gröna tråden i Deromes verksamhet, och det är Derome Skog som ser till att vi får tillgång till råvaran. 90 procent av timret köps in lokalt i Götaland från skogar som sträcker sig från norra Skåne till Bohuslän och Dalsland. Resten importeras från Norge. Våra lokala och engagerade virkesinköpare jobbar nära skogsägarna och ser till att de får ut maximalt värde av skogen genom att erbjuda rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.  

Får skogen att växa

Oavsett om en skogsägare hittar i skogen som i sin egen ficka eller känner sig vilsen i allt vad skogsskötseln innebär kan ett samarbete med Derome Skogs virkesinköpare få skogen att växa. Med ett helhetserbjudande som innefattar allt från rådgivning, plantering, röjning och gallring till slutavverkning fungerar vi som en naturlig och trygg partner genom skogens hela livscykel. 

Genom att anlita Derome Skog får du: 

- Personlig kontakt hela vägen
- Service och rådgivning
- Ett tryggt skogsägande
- Konkurrenskraftiga priser

Mer betalt för certifierat virke

Allt fler köpare av färdigsågade trävaror vill ha garantier att virket kommer från ett uthålligt och naturvårdsanpassat skogsbruk. Det kan de få genom att köpa FSC- och PEFC-certifierat virke. Idag är huvuddelen av Sveriges skog certifierad och även största delen av det timmer Derome köper och avverkar. Våra virkesinköpare hjälper många skogsägare i processen. 

Att certifiera en skogsfastighet innebär att miljöhänsyn dokumenteras och bevaras för framtiden. Samtidigt visar skogsägaren att fastigheten sköts på ett ansvarsfullt och naturvårdsanpassat sätt, något som också ökar träets konkurrenskraft och värde. 

Läs mer om Derome skog

Här kommer ett par tips för att öka värdet på din skog:

Det bästa sättet att öka värdet på din skog är att sköta om den på rätt sätt och göra långsiktiga investeringar. 

- Röj och gallra skogen för att påverka trädets kvalitet och tillväxt positivt. 
- Återplantera efter slutavverkning. Välj tall eller gran beroende på ståndort.
- Bygg skogsbilvägar och håll diken rensade.