Starkt samhällsengagemang

Derome verkar för en levande landsbygd. Vi finns idag på cirka 80 orter där de flesta är små. Där skapar vi växtkraft i vårt eget företag och genom lokala samarbeten. Samtidigt hjälper vi Sveriges städer att växa på ett hållbart sätt.

Hur vi använder samhällets resurser såsom naturtillgångar, människor och kunskaper samt hur stad och landsbygd samspelar, spelar roll när vi bygger ett samhälle som ska hålla över tid. De val vi gör idag kommer påverka människor längre fram och i vår roll som samhällsutvecklare gäller det därför att ”putta i rätt riktning”.

Vårt viktigaste bidrag till samhället är att vi förädlar en inhemsk, förnybar träråvara till byggmaterial, hus, emballage och biobränslen.

Jobb i hela landet

Vi skapar jobb i hela landet. 2 800 medarbetare jobbar i hela kedjan från skog till färdigt hus. Därtill har vi lokala entreprenörer i skogen, för timmertransporter och för montering och byggnation av våra hus. Likaså hundratals leverantörer av tjänster och produkter. 

Jämställda arbetsplatser skapar lönsamma företag

Regeringen har slagit fast att 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030. I dag ligger andelen kvinnor på cirka 11 procent. En av de viktigaste utmaningarna inom branschen är därför att attrahera kvinnor att utbilda sig till våra yrken.

Bostäder åt alla

Derome bidrar till en av samhällets största utmaningar – bostadsförsörjningen. Vi projekterar och bygger nya bostadsområden, ofta utanför städerna. Vi anser att hållbara samhällen ska möta många olika behov. Därför bygger vi både lägenheter, småhus och villor. Och en blandning av ägande-, bostads- och hyresrätter. Vi bygger i samklang med omgivande natur och kultur, gärna med plats för umgänge och grannsamverkan.

Kolla in våra pågående projekt

Samarbete med branschen skapar nytta för fler

Vi är övertygade om att samarbete är vägen att gå för att bredda och fördjupa vårt lärande. Med nya idéer och innovativa lösningar bygger vi samhället tillsammans, med medarbetare, kunder och samarbetspartners. Genom medlemskap i branschorganisationer får vi möjlighet att tillsätta medel till olika projekt som främjar ett ökat träbyggande.

Engagemang som bidrar lokalt

Orter där våra medarbetare, kunder och partners bor betyder mycket för oss. Som företag bidrar vi till samhället och är samtidigt beroende av att våra samhällen utvecklas och mår bra. Därför engagerar vi oss på de orter där vi har verksamhet. Genom sponsring ger vi människor möjligheten att utvecklas. Vi stödjer fler än 150 föreningar och projekt, som har värderingar och mål i linje med våra.

Våra sponsorengagemang är huvudsakligen inom områdena:  

  • Idrott & hälsa
  • Miljö & hållbarhet 
  • Forskning & utveckling

Ansök om sponsring

Skolsamarbeten väcker nyfikenhet

Att samverka med studenter ger oss nya perspektiv och spännande kunskaper. I syfte att nå ut till potentiella framtida medarbetare samarbetar vi med universitet och högskolor där vi deltar i olika initiativ. Årligen håller vi inom Derome ett tiotal föreläsningar för studenter och handleder det dubbla antalet exjobb/LIA.