A-hus välkomnar branschförslag som ska främja småhusbyggnation

2024-05-29 

A-hus, tillsammans med flera branschkollegor, har under många år efterfrågat en långsiktig och hållbar bostadspolitik som skapar rätt förutsättningar för familjer som drömmer om ett eget hus. Vilket många gör, hela 7 av 10 familjer. Nu lyfter branschen förslag på åtgärder som ska främja småhusbyggnationen. 

A-hus är stolta över att vår vice koncernvd Peter Mossbrant som tillsammans med sex andra företrädare inom småhusbranschen skrivit under ett öppet brev till Stefan Attefall som nyligen utsågs till egnahemskommissionär. I brevet finns en rad förslag på åtgärder som ska främja småhusbyggnationen i Sverige: 

"Låt oss föreslå att alla hus som har en bostadsyta av max 120 kvm vid slutbesiktningstillfället, undantas från bolånetaket på 85 % och man får belåna till 95 % istället, inget extra amorteringskrav, behandlas ur bygglovssynpunkt som en ”Attefallare” med max 5 veckors handläggning till ett pris av max 5 000 kr och att kommunal mark tas fram för dessa hus i första hand där 50 % av fastigheten kan bebyggas samt med en sund prisbild för mark och att anslutningsavgifter för både VA och el blir humana igen."

Läs brevet i sin helhet

Våra egna initiativ

De senaste åren har A-hus utökat sortimentet av mindre villor med sju modeller mellan 97-126 kvadratmeter.

- På A-hus har vi under de senaste månaderna upplevt en positiv förändring i marknaden och har haft våra bästa försäljningsmånader på nära två år. Vi ser också en växande efterfrågan på mindre, yteffektiva hus som går att färdigställa till ett rimligt pris, förklarar Lars Westling, divisionschef på A-hus.

En mindre husmodell gynnar familjernas ekonomi genom att hålla nere energi- och driftskostnader. Det är fördelaktigt utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med större husmodeller och med färre kvadratmeter blir det mer tid över till annat för husägarna.

- Fördelarna med genomtänkta planlösningar i mindre småhus är många, det är också den typ av boendeform svenska familjer efterfrågar i dagens läge, mycket på grund av den ekonomiska fördelen i vardagsekonomin. Vi ser fram emot att följa hur förslagen tas emot från politiskt håll och vill tro att det ska leda till att fler familjer får ökade möjligheter att förverkliga drömmer om ett eget hus, inflikar Amanda Hansson, marknadschef på A-hus.

Besök A-hus!

A-hus är en av de största hustillverkarna i Sverige och har skapat hus i decennier. Allt började i en liten byggnad i Anneberg, strax utanför Kungsbacka, som idag har vuxit och blivit en storskalig husfabrik med produktion för större delen av Sverige.