Vi bygger i trä

Trä är den gröna tråden i vår verksamhet och med mångårig kunskap och kärlek till råvaran förädlar vi den hela vägen - från skog till färdigt hus. Att öka träbyggandet och utveckla det industriella träbyggandet är en av nycklarna för att minska vår miljöpåverkan. Därför har vi stort fokus på detta i vårt hållbarhetsarbete.

Många byggmaterial innehåller ämnen som skadar vår miljö och vår hälsa. Genom att välja sunda och förnyelsebara material kan vi minska den negativa påverkan som blir. 

En unik och förnybar skogsråvara

Vi förädlar förnybar råvara från skogen till byggmaterial och färdiga hus. Av biprodukterna från sågverken gör vi bioenergi till vår egen verksamhet och externa kunder. För varje träd vi avverkar återplanterar vi flera nya, så att Sveriges skogar kan fortsätta växa. Genom att råvaran finns och brukas lokalt, nära våra egna sågverk och produktionsanläggningar, kan vi undvika onödig klimatpåverkan och kostnader för exempelvis transporter. 

Följ vårt nyhetsbrev

5 fördelar med att bygga i trä

  • Det enda förnybara byggmaterialet
  • Stor kapacitet i förhållande till sin vikt
  • Tar upp och lagrar koldioxid i takt med att det växer
  • Väger lätt, vilket gör färre transporter till och från byggplats
  • Låg energiförbrukning vid byggnation, då det leder värme och energi dåligt