Äger du mark eller tomt?

2023-05-11 

Vi är alltid på jakt efter mark och byggklara tomter som Varberghus och A-hus kan utveckla till nya hem eller större bostadsprojekt.

Vår markinköpare Carl-Johan svarar på tre snabba frågor.

Varför sälja mark till oss?

För att vi har erfarenhet och kunskap om hela processen. Från skogsskötsel till färdig detaljplan.

Vad brukar vara viktigt för säljaren?

Priset har alltid stor betydelse, men minst lika viktigt är att erbjuda kunskap och flexibilitet. Vi lyssnar alltid in vilka behov som finns - kanske ska säljaren själv bo granne med huset och är extra mån om husets utseende och placering på tomten?

Slutligen, har du något tips?

Hämta in kunskap om din tomt eller ditt markområde. Vi hjälper dig med allt från att kontakta grannar till detaljplaner och kommunalt vatten.

Carl-johan tomtmark2.jpg

Läs mer om att sälja tomtmark

Lyhörda för dina behov

Det ska vara enkelt att jobba med oss. Vi står för vad vi säger och tar snabba beslut. Funderar du på att sälja din mark eller vill diskutera exploateringsmöjligheter är du välkommen att kontakta oss.