För människa, samhälle & kommande generationer

Att engagera oss i samhället betyder mycket för oss och Derome vill bidra till en positiv utveckling i samhället, även utanför kärnverksamheten. Vi gör detta genom att på olika sätt engagera oss i lokalsamhället, men också genom att bidra till välgörande ändamål på ett nationellt plan.

Som familjeföretag är det naturligt att ta vårt ansvar, beslut som vi fattar idag tar vi för kommande generationer.  Vi tar ansvar i vår egen verksamhet och hjälper även till att driva utvecklingen framåt i de branscher som vi verkar inom. 

Ett hållbart samhälle

En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är långsiktigt, effektivt och stabilt för kommande generationer och andra delar av världen.

En möjlighet att bo och leva hållbart

Vi driver på för en minskad förtätning och lägre klimatavtryck. Derome föreslår förändringar i lagstiftningen där vi bland annat lagt förslag om att bygga 100 nya trädgårdsstäder de kommande tio åren. Det skulle ge Sverige mellan 20 000 – 30 000 bostäder per år och är mer klimateffektivt än att förtäta redan trånga städer.

Lokalt engagemang för unga framtidsskapare

Genom lokala engagemang kan samhället utvecklas på lokal nivå. För stöd och sponsring krokar vi arm med skola och arbetsliv i de orter där våra medarbetare, kunder och partners bor. De flesta av våra samarbeten riktar in sig på barn- och ungdomsverksamhet och rör ofta idrott och hälsa, miljö och hållbarhet eller forskning och utveckling.

Mänskligt stöd & välgörande bidrag

Vi vill sträcka ut en hjälpande hand till de som har det svårt. Ett sätt att göra detta på är att donera till välgörenhetsorganisationer som arbetar effektivt. Vi engagerar oss bland annat i kampen mot cancersjukdom genom att stödja och samla in pengar till kampanjerna för Rosa bandet, Mustaschkampen och Barncancerfonden.