Förskolan Hoppet är klar - snart flyttar barnen in

2021-12-15 

I december skedde den ceremoni som markerar att förskolan Hoppet är färdigbyggd och redo att välkomna barnen och deras pedagoger till deras nya hemmaarena på Backa Kyrkogata 11. En förskola byggd med målet att bli så fossilsnål som möjligt. Bilder: Felix Gerlach

Den symboliska överlämningen arrangerades av Derome och Lokalförvaltningen. På plats var även förskoleförvaltningen som ansvarar för verksamheten och Göteborgs Jubileumsorganisation då färdigställandet av förskolan Hoppet markerar Göteborgs 400-årsjubileum.

Kraftigt minskad klimatpåverkan 

Förskolan var klädd i vinterskrud och bidrar med en miljö som både doftar och känns av den stora andel trä som använts till byggnaden. Att förskolan får en stomme av trä och en grund av delvis återvunnet glas är en viktig anledning till att klimatpåverkan minskar med cirka 70 procent jämfört med en konventionellt byggd förskola. Men här finns också gott om exempel på andra innovationer i form av material och tekniker som använts. I tre förrådsbyggnader testas material som vi inte vanligtvis ser i kommunala byggnader: Hampakalk, stampad lera och återbrukade tegelstenar.

om-derome-hoppet-tegel.png

- Med förskolan Hoppet ser vi att det är möjligt att nå långt på kort tid genom att arbeta fokuserat, tillsammans och mot ett tydligt mål. Vi ser samtidigt att det funnits en hel del utmaningar för att kunna bygga fossilfritt. Men dessa tar vi med oss och omvandlar till viktiga lärdomar - något som verkligen kännetecknar det här projektet säger Anders Carlsson, FoU- och teknikchef inom Derome.

om-derome-hoppet-innergården.png

 

Vill du veta mer?

Nyfiken på att få mer information om projektet. Välkommen att ta kontakt! hoppet@derome.se