Hur går återbruksprojektet på Friedländers Gata?

2023-10-25 

En tidigare skola ska bli en förskola där målet är att återbruka så mycket som möjligt på ett rationellt och kostnadsneutralt sätt. För ett tag sen ringde vi upp platschef Dennis på RA-bygg för att ta pulsen på hur långt de kommit.

– Nu i mitten av september ligger vi bra till, vi har rivit hela huset och för besökare som kommer till platsen finns där idag en tom betongplatta säger Dennis. Nästa steg i processen handlar om att kapa upp plattan för rördragning och också få in den atriumgård som barnen kommer få i mitten av byggnaden. Innan byggarbetarna stomreser förskolan på nytt kommer markentreprenörerna påbörja markarbeten och laga det som kapats i betongplattan.

Vad kan återbrukas?

I projektet där så mycket som möjligt ska återbrukas, gjordes tidigt en ordentlig genomgång av byggnaden för se vad som kunde användas igen.

– Mycket av demonteringen fick vi göra för hand innan vi tungrev med maskiner. En av våra underentreprenörer plockade ut de byggdelar som vi kommer kunna återbruka, exempelvis dörrar, undertaksplattor, ventilationsrör. Dessutom skruvade vi av hela plåttaket och demonterade det för att kunna använda det igen säger Dennis.

När grävmaskinerna gjorde den stora tunga rivningen av byggnaden, sparades också det stål som fanns i stommen. Stålet planeras att återbrukas som byggstenar till en pergola ute på gården. Även de stenar som idag finns på tomten kommer användas till konstprojekt som ska installeras på gården.

Förutom byggdelar har också delar av inredningen tagits tillvara på. Tvålpumpar, papperskorgar och annat småplock som kan användas när förskolan är igång med sin verksamhet. I stort har demonteringen följt sin plan, men det kan finnas en viss osäkerhet kring kvaliteten och standarden på det som är nedplockat. Även om man vill återbruka allt, finns regler och standarder som måste följas.

Här kan du se hela filmen som lyfter fram projektet:

film-friedlanders-placeholder-webb.jpg

Se hela filmen

Snabbkoll på projektet:

Göteborgs stad är uppdragsgivare och Derome är anlitad som totalentreprenör. Tillsammans med RA Bygg och ett antal underentreprenörer ansvarar vi för att genomföra byggprojektet.

Snabbkoll på projektet:

  • Byggstart: Juni 2023
  • Inflyttning: 2025 
  • Byggherre: Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen
  • Totalentreprenör: Derome
  • Byggentreprenör: RA Bygg
  • Arkitekt: KAKA Arkitekter