Beställ skogsbruksplan och bidra till Mustaschkampen

2021-11-01 

Under november kraftsamlar Derome för att samla in pengar till forskningen om prostatacancer och stöd till drabbade. Vi på Derome Skog bidrar till Mustaschkamen genom att skänka 10 kronor per hektar tecknad skogsbruksplan. Kontakta din inköpare redan idag för att beställa din skogsbruksplan så hjälper du oss att bidra. Tillsammans når vi längre!

Ett antal olika aktiviteter genomförs inom Derome för att sprida Mustaschkampens budskap. 

Mustaschen visar vägen på vägen

Genom att låta Deromes lastbilar vara bärare av Mustaschkampens budskap är ambitionen att fler får upp ögonen och är med och bidrar i kampen. Över 80 lastbilar och andra servicefordon kommer att prydas med mustascher när de rullar ut på uppdrag under november. För varje mil som körs skänker Derome 1 krona till Mustaschkampen. 

- Det händer även en hel del annat inom våra olika verksamheter. Mustaschtävlingar hos vår bygg- och industrihandel, skogsägare som bidrar när de tecknar skogsbruksplan och i sociala medier sker insamling och engagemang på olika sätt. Mustaschkampen är viktig för våra medarbetare och vi hoppas på ett brett genomslag säger Ulrika Gustavsson, marknadsansvarig inom Derome.  

Derome_mustaschkampen2021_BildDnat_211028.jpg

Hälsoeffekt och välgörenhet på samma gång

En nyhet för i år är även att alla medarbetare kan bidra genom att medverka i Mustaschmilen. Ett virtuellt lopp på 10 kilometer där syftet är få folk i rörelse och belysa vikten av ett aktivt liv för en bättre hälsa och ett längre liv, och samtidigt sprida kunskapen om Sveriges vanligaste cancersjukdom.

- Med loppet och övriga aktiviteter vill vi uppmärksamma och bidra till forskningen om en sjukdom som drabbar medarbetare, kunder och närstående. Vårt engagemang i frågan är långsiktigt och i linje med våra kärnvärden kring ansvarstagande. Vi tror och hoppas på ett rejält engagemang säger Magnus Andersson, koncernchef Derome.  

Digital insamling

Under november pågår vår digitala insamling där både kunder och medarbetare kan vara med och bidra till den viktiga forskningen.