Boendet som sparar energi

NEED4B är ett EU-projekt för att stimulera byggnationen av energiekonomiska byggnader. Sverige är ett av fem länder som deltar i projektet och målet är att minska energiförbrukningen med drygt 60 procent.

Husen som ingår i projektet är av olika byggnadstyper och syftet för byggnaderna varierar, de andra ligger i Belgien, Italien, Spanien och Turkiet.

Derome har i samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tagit fram klimatsmarta Villa Solgläntan som produceras av Deromes dotterbolag A-hus. Genom stort fokus på energieffektivitet, vind- och lufttäthet med ett extra tjock och välisolerat klimatskal har förbrukningen mer än halverats.

Villa Solgläntans energiförbrukning beräknas vara 20 kWh per kvadratmeter och år, att jämföras med myndighetskravet som 2014 låg på 55 kWh per kvadratmeter och år. Huset har även solceller på taket som genererar el och bidrar till energiförsörjningen. Som jämförelse kan nämnas att en nyproducerad villa i samma storlek och med relativt låg energiförbrukning (uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel) drar omkring 12 000 kWh/år. Motsvarade förbrukning för Villa Solgläntan är 4 800 kWh/år.

A-hus producerade två hus till Need4B, det ena placerades i Borås, vid Tekniska Forskningsinstitutet, där en familj med robotar ’lever’, mätningarna pågår fortfarande. Det andra huset finns i Varberg, även det är försett med mätteknik, men där bor en riktig familj, bestående av människor.  

Följ vårt nyhetsbrev

NEED4B

Deromeägda A-hus har två hus med i NEED4B, projektet som syftar till att minska energiförbrukningen för villor. 

Har du frågor?