Våra bästa tips inför årsbokslutet

2021-11-07 

Årets slut närmar sig och därmed även årsbokslut och deklaration för dig som skogsägare. Men än finns det tid kvar att justera resultatet genom att sälja avverkningsrätter eller göra investeringar innan årsskiftet. Reflektera över vad som hänt under året för att skapa de bästa förutsättningarna för ditt företag. Ta hjälp av din virkesinköpare eller revisor för tips och trix!

 • Har du haft en virkesintäkt under året? Isåfall bör du fundera över om delar av intäkten skall sättas in på ett skogskonto. Insättning på skogskonto innebär att  du delar upp skogsintäkten på flera år (max 10 år) och därmed även beskattningen då intäkten beskattas när uttaget görs. Viktigt att tänka på är att insättningen på ett skogskonto ska göras i samband med deklarationen.
   
 • Lägg extra krut vid N6 blanketten i deklarationen, i den styr man mycket av skatteplaneringen. Exempelvis hur en eventuell skogsinkomst beskattas bestäms här. 
   
 • Viktigt att bokföra alla kostnader kopplade till näringsverksamheten oavsett om de leder till ett underskott i resultatet. Underskottet förs in i balansen och kan dras av när du får en intäkt i företaget vilket innebär att du betalar en lägre skatt.
   
 • OBS! För en körjournal, så du enkelt kan dra av bilresor kopplade till näringsverksamheten.
   
 • Slutligen - ta hjälp! Avdrag, avsättningsmöjligheter, insättning på skogskonto är lätt att missa och kan resultera i att du får betala mer skatt än nödvändigt så ta hjälp om du ska göra en deklaration för din skogsfastighet för första gången.

 

Kontakta din virkesinköpare

Fråga din virkesinköpare om råd inför bokslutet.