Levande samhällen för alla

Vi tänker långsiktighet och hållbarhet i allt vi gör och värnar om att människor ska vilja bo, leva och trivas i våra områden, länge.

Genom att blanda olika upplåtelseformer, storlekar, hyresnivåer och bostadsformer ökar möjligheten att skapa ett boende för människor med olika livssituationer.

Ansvar hela vägen

Att verka för en hållbar utveckling innebär att ta ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar. Som Sveriges största familjeägda träindustri är vi verksamma inom hela kedjan från skog till färdigt hus och har en ekonomisk trygghet och långsiktighet i grunden. Social hållbarhet handlar om att erbjuda en hög kvalitet i utemiljöer och skapa områden med trygghet och trivsel.

Hur kan vi sänka klimatpåverkan?

Som företag arbetar vi aktivt för att sänka klimatpåverkan och att utbilda våra medarbetare i att driva miljöarbetet framåt. Vi bygger lågenergiväggar och passivhus för att minska energibehovet och levererar värmesystem som tar tillvara på förnybara energikällor. Utöver detta satsar vi på att bli självförsörjande på förnyelsebar el från bland annat vindkraft.

Vill du sälja mark?

Visste du att?

Sedan många år tillbaka har vi även byggt och förvärvat fastigheter för långsiktig förvaltning och uthyrning. Merparten av lägenheterna och lokalerna ligger centralt och på orter främst utmed västkusten, mellan Malmö och Göteborg.

Strategin är att öka antalet egna hyreslägenheter med ytterligare några hundra under de närmaste åren.

Läs mer om vår förvaltning av bostäder och kommersiella lokaler. 

Vill du veta mer? Kontakta mig

För att kunna skapa attraktiva, hållbara och unika bostadsområden har vi nära samarbete med kommuner, arkitekter och entreprenörer. Varje område blir unikt - precis som människorna som bor där. 

Från vision till verklighet - detta är några av de områden vi utvecklat genom åren: