Industriellt byggda flerbostadshus av trä

Allt fler bostads- och fastighetsutvecklare ser fördelarna med industriellt byggda flerfamiljshus i trä. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 procent och intresset ökar stadigt. En optimerad process med kortare byggtider, hög färdigställandegrad och ett snabbt och effektivt montage är några av alla positiva effekter.

Att husproduktionen dessutom sker inomhus i en torr och trygg miljö med färre tunga lyft ger förutsättningar till en mer jämställd byggbransch. Arbetet attraherar medarbetare som normalt inte skulle söka sig till branschen.

Vad innebär ett industriellt byggande?

En industriell byggprocess innebär avsevärt kortare byggtider än vid traditionellt byggande. Fabriksmiljön skapar förutsättning för högsta möjliga färdigställandegrad där fönster, dörrar, isolering och ytterväggar samt inredning och fasad monteras på plats i fabriken och all el och rördragning görs färdig i modulerna. Marken, grunden och anslutningar förbereds i förväg och de färdiga modulhusen går sedan snabbt att montera på byggplats. Kunderna kan oftast flytta in i husen redan inom tio veckor.

Innovation och smarta lösningar när vi bygger industriellt

Genom industriella byggmetoder och ett ökat byggande i trä kan vi möta samhällets behov inom bygg- och fastighetsutveckling. Med ett industriellt byggande skapar vi stabila, lägre boendepriser samtidigt som vi tacklar klimatfrågan. Vi har kunskapen och delar gärna med oss av vår erfarenhet.

Kontakta oss

Fördelar med att bygga industriellt

  • Kapar ledtiden och reducerar byggtiden avsevärt
  • Minskar buller, damm och transporter till och från byggplats
  • Vädersäkert med montage på en dag 
  • Kontroll på kvalitet, logistik och kostnader i produktionen 
  • Energisnål tillverkning med minimalt materialspill 
  • Säker och trygg arbetsmiljö i torr, varm fabrik 
  • Bidrar till fler kvinnor i byggbranschen 
  • Ger jobb på landsbygden

Vi erbjuder modulbyggda flerbostadshus i trä upp till sex våningar

Med oss som partner kan du bygga moderna flerbostadshus upp till sex våningar. Vi bygger i egen fabrik och enligt standardiserat koncept. På så sätt kan vi säkerställa en energieffektiv och kvalitativ process som även sparar värdefull tid och är kostnadseffektiv.

Vi bygger inomhus i egen fabrik

Den industriella processen är en av nycklarna för att nå ett mer hållbart byggande. Produktionen sker inomhus och är optimerad för att minimera spill och den torra varma inomhusmiljön gör att materialet slipper utsättas för väder och vind. Eftersom modulerna är isolerade behöver inte lika mycket byggström förbrukas på byggplats för att värma byggnaden, något som gör byggmetoden energieffektiv.

Ökad jämställdhet när vi bygger industriellt

Industriellt träbyggande ger goda förutsättningar för att erbjuda en bra arbetsmiljö för våra medarbetare och arbeten som passar både kvinnor och män. För att minimera arbetsskador har vi stort fokus på säkerhet och god ergonomi. Varma, tysta och ljusa lokaler bidrar till en ökad trivsel. 

Tillsammans för ett ökat industriellt byggande i trä

I samverkan skapar vi bättre och mer hållbara lösningar. Genom att vara med tidigt i planeringen av ett nytt bostadsområde når vi bäst förutsättningar att bygga i samklang med omgivande natur och med plats för grannsamverkan som bidrar till umgänge och ett aktivt samhällsliv.

Vi bygger kostnadseffektivt, snabbt, säkert och utan att öka byggsektorns negativa miljöbelastning.