En effektiv byggprocess som sparar tid och pengar

Vår byggprocess för modulhus gör att du kan minska dina projekteringskostnader med upp till 80 procent. Vår ambition är att du ska uppleva processen med oss som tydlig och att vår erfarenhet sparar både värdefull tid och gör resan kostnadseffektiv. Vi är med dig hela vägen, från första kontakt till att huset är rest och inflyttat.

Vi har kompetens inom alla delar av byggprocessen och strävar efter ett personligt och enkelt samarbete, med snabb återkoppling och korta beslutsvägar.

Vårt erbjudande sträcker sig hela vägen från ren materialleverans av färdigt klimatskal till totalentreprenad inklusive grund och finplanering. Med utgångspunkt från projektets omfattning, byggsystem och förutsättningar på platsen hittar vi tillsammans den bästa lösningen för dig och ditt byggprojekt.

Kontakta oss

Vårt arbetssätt

Vi samarbetar med arkitekter, akustiker, energikonsulter och brandingenjörer för att skapa välplanerade områden. Bostädernas gestaltning ska uppfylla dina önskemål och samtidigt ta hänsyn till omgivningarnas förutsättningar.

Vår byggprocess för modulära byggsystem

En aktör med trygghet

Med oss som partner får du en trygg leverantör vid din sida. Vi erbjuder ett unikt helhetserbjudande med både bredd och spets och har verksamhet i hela kedjan; från skog till färdigt hus.

 • Fokus på hållbart byggande
 • Egna husfabriker ger kunskap
 • Innovation och utveckling

Analys av läget och din affär

Med vårt färdiga koncept kan vi snabbt göra en analys och ta fram ett förslag på hur du bäst nyttjar din byggrätt. Du slipper anlita arkitekt och gör en tidsvinst med upp till 50 procent.

 • Ett konkret förslag som går att bygga
 • Ytsammanställning - underlag till investeringskalkyl
 • Riskanalys
 • Indikationspris

Besparingar under projektering

Vår upparbetade process gör att du kan minska projekteringskostnader med upp till 80 procent. 

 • Effektivt med färdiga lösningar
 • Försäljningsmaterial
 • Erfarna och snabbfotade projektörer

Industriellt husbyggande i trä

Huset och bostäderna produceras industriellt i vår egen husfabrik. Tryggt, torrt och säkert.

 • Kontroll på hållbarhet, kvalitet och kostnader
 • Energieffektivt och flexibelt
 • Möjlighet att besöka fabrik och färdigställda projekt

Snabbt och effektivt montage

Bostäderna levereras i moduler med hög färdigställandegrad, vilket bland annat gör att antalet transporter kan hållas nere. Resultatet är ett effektivare montage och färre störningar på byggplats.

 • Vädersäker och snabb montering
 • Mindre störning för omgivning och grannar
 • Egen personal med kunskap om produkten
 • Flera processer kan samköras, exempelvis grundläggning och husproduktion

Lågt byggkreditiv och lägre räntekostnader

Större delen av betalningen sker i samband med leverans. På så sätt blir både byggkreditiv och räntekostnader lägre.

 • Förmånlig betalplan när modulerna betalas vid leverans
 • Möjlighet att ha fler projekt i omsättning
 • Lägre driftkostnader på byggplats då huset är isolerat och värmesystem kan startas