En modern hustillverkare med egna husfabriker

I våra tre husfabriker tillverkar vi färdiga husmoduler och planelement i trä. Husfabrikernas strategiska placering ger oss bra möjligheter till en effektiv logistik och att vi kan leverera bostäder, skolor, vårdboenden och kommersiella fastigheter till hela Sverige - till bra priser.

Hustillverkning med lokal kännedom

Närheten till våra kunder och de byggnadsprojekt vi utvecklar tillsammans är viktig för oss. Lokal förankring ger kunskap och skapar förutsättningar för att just din bostadsaffär blir lyckad. Med kontroll på hållbarhet, kvalitet och kostnader och med egen tillverkning inomhus i varma, torra och säkra lokaler kan vi också säkerställa att det trä som vi hanterar mår så bra som möjligt.

Välkommen att besöka någon av våra fabriker eller färdigställda projekt!

Kontakta våra husfabriker

Visste du att...?

Våra husfabriker drivs till stor del av fossilfri el och merparten av våra egna transporter görs med fossilfritt bränsle i tanken.

Våra husfabriker finns nära

Planelement för A-hus (Annebergshus) och Derome Plusshus

I Anneberg utanför Kungsbacka bygger vi en av landets bästa väggkonstruktioner till både villor och flerbostadshus i trä upp till åtta våningar. I den östra delen av anläggningen rullar stockarna in i sågverket för att genom grinden i väster rulla ut som ett hus för byggnation någonstans i Sverige. Det kallar vi närproducerat!

Modulproduktion i vår modernaste fabrik

I Värö, strax utanför Varberg hittar du vår nyaste husfabrik där vi sedan 2018 tillverkar husmoduler som färdigställs och monteras direkt på byggplats. Värö är en av marknadens modernaste husfabriker, stor som tre fotbollsplaner och med Sydsveriges största solcellsanläggning på taket. Den står för 50 procent av elförsörjningen och resterande del drivs med köpt fossilfri elkraft från sol, vind och vatten.

Full fart framåt för prefab i Värmland

I Kristinehamn har vi gjort stora investeringar för att kunna möta upp ett allt större behov av industriell hustillverkning. Här finns en stor erfarenhet när det gäller produktion av prefabricerade byggelement och husfabriken har en strategisk placering med närhet till stora städer som Stockholm och Oslo.