Flexibla modulhus för det moderna boendet

Upptäck fördelarna med modulhus för ett snabb, flexibelt och prisvärt bostadsbyggande. Vare sig du planerar att bygga mindre lägenheter eller ett bredare sortiment, pusslar vi ihop ditt husprojekt så att det passar dig.

Genom att producera flerbostadshus i moduler hjälper vi dig att utnyttja din byggrätt maximalt - med rätt kombination av lägenheter och möjlighet att skapa en fasadgestaltning som passar områdets förutsättningar.

Enkelt, snabbt och prisvärt med husmoduler

Att bygga modulhus kan liknas vid att bygga med lego - genom att variera ett system av moduler bygger du ett nyckelfärdigt flerbostadshus från tio veckor efter byggstart. När du bygger lägenheter med modulteknik sparar du värdefull tid och kan hålla nere totalekonomin under projektets gång. Att tänka innanför boxen är med andra ord ett rationellt och effektivt sätt att bygga bostäder på.

Välj att bygga med vårt färdiga koncept eller pussla själv

För att göra det lite enklare har vi tagit fram två husserier; punkt- och lamellhus och loftgångshus. Vi har flera exempelhus som är redo att byggas, men du kan också välja att kombinera husmodulerna på egen hand så att de passar just ditt bostadsområde. Tillsammans utformar vi och sätter en personlig prägel på huset, för att göra din modulbyggnad unik!

 

Exempel på lägenhetskombinationer

Lägenhetskombinationer.jpg

Exempel på husformationer

Husformationer.jpg

Kontakta oss

Vad innebär det att bygga med husmoduler?

Att bygga modulhus, även kallat volymhus, kan liknas vid att bygga med lego. Med olika byggstenar (moduler) får du möjlighet att producera rätt kombination av flerbostadshus för att optimera din boarea.

5 fördelar med modulhus

  • Kortar tiden från produktion till inflyttning
  • Hög grad av färdigställande
  • Låga klimatavtryck med trä som bas
  • Avsevärt reducerad byggtid
  • Färdiginrett vid leverans

Produktbroschyr

Modulhusbyggnation_tumnagel.jpg

Öppna broschyren

Så fungerar modulhusbyggnation

 

Steg 1 - planera din tomt

Vi hjälper dig kartlägga vilka möjligheter som finns, i förhållande till vilka bostäder du vill bygga. Vi lägger stort fokus på områdets gestaltning.

Steg 2 - välj hustyp

Vilken hustyp vill du bygga? Vi utgår från din byggrätt för maximal byggnation och planerar ditt hus med vårt modulhuskoncept. Du kan välja mellan trappuppgång centralt i huset eller som loftgång. 

Steg 3 - planera din planlösning

Hur många lägenheter? Vilka storlekar? I detta skede avslutar vi planuppbyggnaden genom att kombinera olika moduler med varandra.  

Steg 4 och 5 - exteriör utformning och interiöra val

Det kan till exempel röra sig om fasadbeklädnad, takutformning, kök, badrum, ventilation med mera. Valet är ditt!

Fördelarna med modulhus

Snabb inflyttning

Våra trämoduler (kan även kallas trävolymer) monteras direkt på byggplats. Det gör att du kan räkna med att slutkunden har möjlighet att flytta in från tio veckor efter byggstart, beroende på projektets storlek och förutsättningar. 

Hög grad av färdigställande

Vi bygger industriellt och med högsta möjliga färdighetsgrad; interiör, fönster, dörrar, isolering och ytterväggar samt fasad monteras på plats i fabriken och all el och rördragning görs färdig i modulerna. 

Trä för låga klimatavtryck

Genom att öka andelen trä och bygga bostäder industriellt skapar vi förutsättning för låga klimatavtryck. Att bygga bostadsområden i trä är därför ett ansvarsfullt sätt att bygga hus som tar hänsyn till jordens resurser och vår gemensamma framtid.

Förkortar tiden på byggplats

Eftersom bostäderna som levereras för modulbyggnation (även kallat volymbyggnation) kommer färdiga från vår egen husfabrik kan tiden på byggarbetsplats förkortas avsevärt. Eftersom inga ytterväggar behöver resas eller fönster sättas in kan vi få huset vädersäkert på en dag.

Färdiginrett vid leverans

Vi inreder husmodulerna med skandinavisk design, där ljusa ytor och naturliga material är självklara val. Vi tar ansvar och tänker långsiktigt och väljer därför svenska leverantörer som till stor del har svanenmärkta produkter. Med genomgående hög kvalitet skapar vi förutsättningar för den bästa boendemiljön.