Vi planerar och bygger framtidens trädgårdsstad

Genom att bygga socialt hållbara bostadsområden vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi bygger blandad bebyggelse för människor som vill bo i villa, radhus eller flerfamiljshus och i olika upplåtelseformer. För en modern trädgårdsstad är ett samhälle med människor från olika generationer, bakgrund och intressen.

Fördelar med trädgårdsstaden

  • Socialt hållbart genom att bygga i olika upplåtelseformer.
  • Blandad bebyggelse som gör området levande.
  • Boende för olika skeden i livet.

Vill du bygga trädgårdsstad tillsammans med oss?

Vi svarar gärna på dina frågor och berättar hur vi bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Besök något av våra gröna bostadsområden när du har vägarna förbi, eller hör av dig så bokar vi in en rundtur.

Visste du att?

Trädgårdsstaden som koncept växte fram i England på 1800-talet som ett svar på städernas starka tillväxt. Man ville ta det bästa från landsbygd och stad och kombinera i ett bostadsområde. 

Vad är en trädgårdsstad?

Blandad bebyggelse

Samhörighet är det som genomsyrar trädgårdsstaden - för här bor människor i villor, radhus eller flerfamiljshus i blandade upplåtelseformer och med olika bakgrund. Det är så vi skapar levande bostadsområden där det finns plats för naturliga möten mellan människor från olika generationer, med olika bakgrunder och intressen. 

Byggande i trä

Vi älskar trä. När vi bygger hus och områden i trä bidrar vi till ett samhälle som värnar om vår gemensamma framtid. Trä är förnybart, vackert att se på och ger en varm och ombonad känsla både inom- och utomhus.

Sverige behöver fler trädgårdsstäder i trä

Hem som människor vill bo i

Bostadsbristen är en av samhällets största utmaningar. I dag saknas det närmare 664 000 bostäder. Vi kommer behöva bygga runt 43 000 bostäder varje år för att möta det behov som finns fram till år 2029. På Derome vill vi bidra till bostadsförsörjningen genom att bygga hem och områden som människor vill bo i. 

Fler vill bo i småhus

År 2020 slog alla nordiska storstäder utflyttningsrekord. Människor flyttar ifrån storstäderna till mindre kommuner. Sju av tio som tillfrågas uppger att de vill bo i småhus med närhet till grönska och service. Samtidigt har det aldrig byggts så få småhus på 100 år - det vill vi ändra på.

100 nya trädgårdsstäder

Vårt svar på utmaningen är att bygga trädgårdsstäder med hyresrätter, bostadsrätter, kedjehus och villor. I vår moderna trädgårdsstad ska alla kunna leva och därför behöver Sverige 100 nya trädgårdsstäder de kommande tio åren. Det skulle ge Sverige mellan 20 000 – 30 000 bostäder per år och motsvarar ungefär 0,8 promille av Sveriges totala yta.

Bygg för framtiden

Att bygga småhus och trädgårdsstäder i trä, utanför stadskärnor, är mellan 30 och 40 procent mer klimateffektivt än att förtäta redan trånga städer. Vår övertygelse är att byggande i trä är en nycklarna för ett hållbart samhälle.

Hållbar bostadsutveckling

Vi tror på ett hållbart byggande där nya bostadskvarter och områden ska möta många olika behov. Det handlar både om hur miljön och bostäderna utformas. Därför bygger vi både lägenheter, småhus och villor med en blandning av ägande-, bostads- och hyresrätter. I trädgårdsstaden bygger vi i samklang med omgivande natur och kultur, med rum som uppmuntrar till möten och grannsamverkan, som bidrar till ett aktivt samhällsliv.

Trädgårdsstäder vi har byggt