Effektiv energiförbrukning

Att ha ett tätt hus är en av de enskilt viktigaste och effektivaste energiåtgärderna. När vi planera uppvärmningen så har vi det som utgångspunkt och därefter planerar vi uppvärmningsmetod.

Uppvärmning och uttorkning utgör upp emot hälften av energiförbrukningen under byggnadstiden. Rätt kunskap, kompetens och insats gör skillnad. Vi kan hjälpa dig med att göra rätt energival för att minska energiåtgången under produktionsfasen. Derome maskinuthyrning erbjuder endast de mest energisnåla och klimatsmarta alternativen som finns på marknaden. 
Elförsörjningen är hjärtat i bygger och måste vara tillförlitligt. Att under- eller överdimensionera den tillfälliga elförsörjningen är kostsamt, vi på Derome maskinuthyrning kan hjälpa dig med:

 • Dimensionera ert elbehov, elförsörjning och projektera el-dragningen för ert projekt – Vi planerar detta tillsammans i ett tidigt skede för en smidig och säker drift under projektet.
 • Dimensionera och hjälpa er välja rätt uppvärmningsmetod för ert projekt.
 • Ta hand om kontakten med ert energibolag och anmäla elen till ert el-företag så att ni kan fokusera på att producera.
 • Leverans och installation samt underhåll under projektets gång.
 • El-experter med rätt kompetens som säkerhetsställer er säkerhet.
 • Klimatregleringar & fjärrstyrning.
 • Utbildning.
 • Finnas där när oturen är framme och snabbt ta fram en åtgärdsplan.
 • Välja rätt belysning.
 • Skapa en energisnål bodetablering.

HVO100 ersätter Diesel

Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi på Derome maskinuthyrning tagit beslutet att inte leverera några värmare med dieseldrivning utan ersätter detta med HVO100. Det finns en rad olika uppvärmningsmetoder, men börja alltid med att ha ett tätt hus. Vi erbjuder:

 • Fjärrvärmecentral & hetvattenuppvärmning. 200-800KW centraler med värmare upp till 100KW.
 • Elvärme – Dra nytta av husets egen ventilation och minska arbetet med rördragning.
 • Gasoluppvärmning & uttorkning – En effektiv metod vid torkning efter gjutning.
 • Pelletspannor med egen pellets från våra sågverk.
 • Avfuktare & ventilationsfläktar.
 • HVO100 drivna dieselvärmare.
Hitta närmsta hyrdepå

Belysning

Genom att ha rätt belysning på arbetsplatsen ger man bättre förutsättningar för medarbetarna att utföra ett bra jobb på ett säkert sätt. För att hålla nere energiförbrukningen på er arbetsplats erbjuder vi på Derome endast den senaste versionen av LED-lampor. Hos oss hittar ni:

 • Inomhus LED belysning, LED bojlampor och LED slingor.
 • Nödbelysning.
 • Arbetsstrålkastare i LED.
 • Belysningsmaster, fasta och mobila skymningsstyrda - Spara energi och håll obehöriga borta.
 • Belysning monterad på Containrar eller bodar - Lys upp området.

Kontakta mig

Se vårt produktsortiment

Kontakta oss