Utbildningar

Arbete på väg

Denna utbildning är obligatorisk och vänder sig till er som jobbar på eller i anslutning till en väg. I denna utbildning lär ni er om hur man arbetar med säkerhet med arbetsmiljö i fokus.

 

Arbetsmiljöutbildning

Med denna utbildning hjälper vi företag att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö. Är ni fler är 10 anställda så är det ett krav att arbetsmiljöarbetet är dokumenterat, detta är något vi självklart hjälper er med. 

 

Asbestutbildning

I denna utbildning lär du dig de teoretiska och praktiska kunskaperna för att riva & sanera med asbesthaltigt material. Den här utbildningen är ett krav då det finns stora hälsorisker vid arbete med asbest.  

 

Bas-U/Bas-P

Här lär vi ut aktuella regler & ansvarsfördelning för arbetsmiljön. Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar.

 

Fallskyddsutbildning

Denna utbildning är för dig som arbetar på en höjd som sträcker sig över 2m. Här får du bland annat lära dig säkerhet, lagar & riskbedömning. För att använda den personliga fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt krävs det utbildning.

 

Heta/Brandfarliga arbeten

Här lär vi ut hur du hanterar moment där det kan finnas risk att brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav & är obligatorisk att genomföra vart 5:e år. Den här utbildningen är för dig som ska vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt. 

 

HLR & Första hjälpen

Denna utbildningen är en viktig del i att skapa trygghet för alla på  sin arbetsplats, bistå en säker arbetsmiljö samt att kunna rädda ett liv. 

 

Liftutbildning

Denna utbildning vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift för att försäkra en säker & riskmedveten liftanvändare. Utbildning är giltig i 5 år och behövs sedan förnyas genom en repetitionsutbildning 

 

Motorsågsutbildning

En utbildning för att lära sig olika tekniker både för enkla och mer komplicerade arbetsmoment för att motverka olyckor, belastning samt för att göra ditt arbete mer effektivt vid hantering av en motorsåg. 

 

Motorkapsutbildning 

Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla som arbetar med arbetsplatsutrustningar med särskilda risker har utbildning. Denna utbildning ger deltagarna kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa & olycksfall på arbetsplatsen. 

 

Ställning 2-9 meter 

Denna utbildning vänder sig till dig som monterar, ändrar befintlig konstruktion eller demonterar ställning med en höjd på 2-9 meter. 

 

Truckutbildning

För att få köra truck behöver du en utbildning som fokuserar på säkerhet. Efter denna kurs kommer du att ha teoretiska & praktiska kunskaper i att hantera en truck samt så kommer du att erhålla ett truckkort.

 

Traversutbildning

Utbildningen vänder sig till alla som skall hantera traverskran, oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna. 

 

Kvarts- och stendammutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i miljöer där kvartsdamm kan förekomma. Arbetsgivaren ska se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material, har tillräckliga kunskaper om hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material och om hur dessa risker ska förebyggas. 

Intresseanmälan

Kontakta oss!

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på maskinuthyrning@derome.se.

Kontakta mig