Hållbar innovation och utveckling genom samverkan

Vi drivs av att utmana och utveckla det som är, vår strävan är att hela tiden ligga i framkant och att hitta innovativa lösningar som förändrar och förbättrar.

Innovation kräver samarbete, det är vår absoluta övertygelse och därför krokar vi gärna arm för att finna nya lösningar tillsammans.

Vi samarbetar med våra kunder, internt i vår kedja från skog till färdigt hus och med branschkollegor. Därför medverkar vi i olika forskningsprojekt, ofta med fokus på hållbarhet där syftet är att finna lösningar som gör gott för vårt klimat.

Ett av våra mål är att bygga Sveriges största klimatneutrala bostadsområde, våra forskningsprojekt ger oss lärdomar och leder oss närmare målet.  

Anders Carlsson.png

Anders Carlsson, hållbarhetschef

Skicka mejl till Anders

Nyheter