Derome utmanar sig själva

Rebecca Calderon gjorde sitt examensarbete hos oss. Idag arbetar hon som byggmiljösamordnare inom Derome.

Rebecca_Calderon.jpg

Hur upplevde du tiden du skrev ditt examensarbete på Derome?
Jag upplever min tid då som väldigt lärorik och positiv. Jag blev tilldelad en väldigt klok och hjälpsam företagshandledare, som idag är min nuvarande chef. Eftersom jag skulle skriva mitt examensarbete själv var jag väldigt nervös i början, samtidigt som jag var väldigt spänd inför vad jag skulle åstadkomma för resultat. Men nervositet gick väldigt fort över till en enbart spännande och lärorik tid på Derome under mitt examensarbete. Alla som jag träffade under denna tid på Derome bemötte mig väldigt väl och tog väl hand om mig!

Vad arbetar du med i dag?
Idag är jag anställd som byggmiljösamordnare. Jag är delaktig i flera nya bostadsprojekt där vi bl.a. strävar mot att bygga vårat första pilotprojekt som är tänkt att bli Svanen-märkt. Jag är också involverad i den fossilfria förskolan Hoppet där jag fått utreda bl.a. byggprodukters klimatavtryck. Jag skulle säga att det är en väldigt spännande men också utmanande roll!

Vad är det bästa med Derome?
Det bästa med Derome skulle jag säga är att vi bygger i trä, det är ett familjeägt byggföretag med bredden ”Skog till färdigt hus”. Min uppfattning är att Derome utmanar sig själv och stävar mot ständiga förbättringar där, såklart jag som byggmiljösamordnare tycker, miljöarbetet spelar en väldigt stor roll. Jag får ta mig an roliga och unika uppdrag även fast jag är nyanställd och ny i byggbranschen. Alla mina kollegor är väldigt öppna och glada vilket jag tycker också utgör en stor del till min positiva inställning till Derome.

Få information om kommande Exjobb

Exjobb

Varje år tar vi emot studenter för att skriva exjobb. Håll utkik här för att ansöka!

För tillfället är vår ansökan till exjobb stängd och öppnar igen under hösten 2020.

Hos oss kan du skriva ditt exjobb, vi har flertalet förslag på ämne som vi gärna ser att studenterna fördjupar sig i men det går självklart också att komma med egna förslag. Ett utmärkt tillfälle att utbyta kunskap och erfarenheter mellan student och företag.