Skriv ditt examensarbete tillsammans med oss

Ett examensarbete ger både dig som student och Derome en möjlighet till att lära känna varandra. Vi får visa upp oss som en framtida möjlig arbetsgivare och du får möjlighet att visa oss din kompetens och inspirera oss med nya idéer och perspektiv. Ett examensarbete ger dig möjlighet att knyta nya kontakter värdefulla för både dina studier och för framtiden.

Rebecca_Calderon.jpg

Rebecca Calderon gjorde sitt examensarbete hos oss. Idag arbetar hon som byggmiljösamordnare inom Derome.

Hur upplevde du tiden du skrev ditt examensarbete på Derome?
Jag upplever min tid då som väldigt lärorik och positiv. Jag blev tilldelad en väldigt klok och hjälpsam företagshandledare, som idag är min nuvarande chef. Eftersom jag skulle skriva mitt examensarbete själv var jag väldigt nervös i början, samtidigt som jag var väldigt spänd inför vad jag skulle åstadkomma för resultat. Men nervositet gick väldigt fort över till en enbart spännande och lärorik tid på Derome under mitt examensarbete. Alla som jag träffade under denna tid på Derome bemötte mig väldigt väl och tog väl hand om mig!

Vad arbetar du med i dag?
Idag är jag anställd som byggmiljösamordnare. Jag är delaktig i flera nya bostadsprojekt där vi bl.a. strävar mot att bygga vårat första pilotprojekt som är tänkt att bli Svanen-märkt. Jag är också involverad i den fossilfria förskolan Hoppet där jag fått utreda bl.a. byggprodukters klimatavtryck. Jag skulle säga att det är en väldigt spännande men också utmanande roll!

Vad är det bästa med Derome?
Det bästa med Derome skulle jag säga är att vi bygger i trä, det är ett familjeägt byggföretag med bredden ”Skog till färdigt hus”. Min uppfattning är att Derome utmanar sig själv och stävar mot ständiga förbättringar där, såklart jag som byggmiljösamordnare tycker, miljöarbetet spelar en väldigt stor roll. Jag får ta mig an roliga och unika uppdrag även fast jag är nyanställd och ny i byggbranschen. Alla mina kollegor är väldigt öppna och glada vilket jag tycker också utgör en stor del till min positiva inställning till Derome.

Prenumerera på våra lediga jobb

Exjobb

Vi ger dig möjlighet att testa dina kunskaper, omsätta teori till praktik, och få nya perspektiv och kunskaper att bära med dig. Samtidigt hoppas vi att ditt examensarbete och dina kreativa idéer kan bidra till vår fortsatta utveckling

Hur ansöker du?

Alla våra examensarbeten ansöker du under lediga jobb. Vår ambition är att löpande annonsera ut examensarbeten. 

På länken ovan kan du prenumerera på våra lediga tjänster och på så sätt få information om när vi publicerar våra exjobb.