Etik och integritet

"Kan vi inte göra affärer på ett schysst och bra sätt för kunden så ska vi låta bli.” Så sade grundaren, Karl Andersson till sina söner. Det är något som vi fortfarande lever efter och även om det var länge sedan Karl sade detta, är det ord som aldrig blir omoderna för oss. Här är några exempel på hur vi ser på etik och integritet.  

Handslag.jpg

I alla affärer håller vi oss till lagstiftningen och det som kallas för god affärssed.  

Vi deltar inte i karteller, prissamverkan eller annat som begränsar konkurrensen på ett otillåtet sätt. 

Vi ska ha en nära men professionell relation med våra kunder och bedriva aktiv kundvård, men all representation sker måttfullt på alla sätt. Detsamma gäller då vi är kunder och om vi blir bjudna på mässor, resor, konferenser etc ska detta godkännas av VD. Gåvor med ett uppskattat värde av 500 kronor eller mer, ska anmälas till VD. Gåvor i form av kontanter, presentkort och liknande tackar vi alltid nej till.  

Kundens integritet är viktig för oss. Därför en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och vad kunden kan förvänta sig av oss. 

Vi tror på alla människors lika värde och behandlar alla människor med respekt. Vår uppfattning är att våra medarbetare delar dessa värderingar. Därför anser vi det oförenligt med företagets verksamhet att medarbetare hyser rasistiska eller på andra sätt kränkande och diskriminerande åsikter. Vi är alla olika och ska vara öppna för möjligheter som mångfald ger. 

Visselblåsning

För Derome är det viktigt att missförhållanden blir kända så tidigt som möjligt så att risken för personliga, materiella och immateriella skador samt skador på företagets anseende minimeras. Derome strävar efter att säkerställa ett företagsklimat där visselblåsare känner att de tryggt och utan rädsla kan rapportera missförhållanden.  

Vem kan rapportera?

En anmälan genom visselblåsning kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar vår organisation eller är yrkesmässigt verksamma i den. Detta inbegriper styrelsemedlemmar, aktieägare som arbetar i verksamheten, alla anställda som är eller har varit verksamma i företaget (tillsvidareanställda, provanställda, visstidsanställda, heltids- och deltidsanställda) , konsulter, arbetssökande, praktikanter, volontärer och inhyrd personal (bemanningspersonal).

Vad kan rapporteras?

Det finns begränsningar i lag på vad som får hanteras i en visselblåsarfunktion. Därför får du genom visselblåsarfunktionen rapportera enbart sådant som utgör missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram (eller brott mot viss annan lagstiftning) som du har fått kännedom om i ditt arbete hos oss. Vår visselblåsarkanal ska enbart användas för att rapportera om missförhållanden inom vår egen organisation.
Missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram är typiskt sett missförhållanden som påverkar allmänheten i en större utsträckning, såsom:

  • Ekonomisk brottslighet
  • Miljöbrott
  • Missförhållanden som orsakar överhängande fara för personers liv och hälsa.

Rapportera ett visselblåsarärende via denna länk: derome.trumpet-whistleblowing.eu/.
 

Här hittar du vår uppförandekod

I vår kunskapsbank hittar du vår uppförandekod och andra dokument som kan vara av intresse.