Etik och integritet

"Kan vi inte göra affärer på ett schysst och bra sätt för kunden så ska vi låta bli.” Så sade grundaren, Karl Andersson till sina söner. Det är något som vi fortfarande lever efter och även om det var länge sedan Karl sade detta, är det ord som aldrig blir omoderna för oss. Här är några exempel på hur vi ser på etik och integritet.  

Handslag.jpg

I alla affärer håller vi oss till lagstiftningen och det som kallas för god affärssed.  

Vi deltar inte i karteller, prissamverkan eller annat som begränsar konkurrensen på ett otillåtet sätt. 

Vi ska ha en nära men professionell relation med våra kunder och bedriva aktiv kundvård, men all representation sker måttfullt på alla sätt. Detsamma gäller då vi är kunder och om vi blir bjudna på mässor, resor, konferenser etc ska detta godkännas av VD. Gåvor med ett uppskattat värde av 500 kronor eller mer, ska anmälas till VD. Gåvor i form av kontanter, presentkort och liknande tackar vi alltid nej till.  

Kundens integritet är viktig för oss. Därför en integritetspolicy för att förklara vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och vad kunden kan förvänta sig av oss. 

Vi tror på alla människors lika värde och behandlar alla människor med respekt. Vår uppfattning är att våra medarbetare delar dessa värderingar. Därför anser vi det oförenligt med företagets verksamhet att medarbetare hyser rasistiska eller på andra sätt kränkande och diskriminerande åsikter. Vi är alla olika och ska vara öppna för möjligheter som mångfald ger. 

Visselblåsning 

Derome ska hålla högsta möjliga standard för öppenhet, ärlighet och ansvarsskyldighet. Men skulle någon (medarbetare, kund, leverantör, samarbetspartner eller liknande) upptäcka oegentligheter finns det möjlighet att rapportera det på ett säkert sätt. Personer som gör det får sin identitet skyddad under hela processen och för all framtid.  

Om du vill rapportera misstänkt oetiskt eller olagligt beteende kontakta visselblasning@derome.se eller 0340-66 64 56.
Ditt mejl går då till Deromes HR-chef som är den enda person som har tillgång till detta e-postkonto. HR-chefen kan också kontaktas på andra sätt om visselblåsaren föredrar det.

Derome agerar omedelbart utreder noggrant. Vi kommer dessutom att undersöka hur liknande oegentligheter kan förebyggas i framtiden. 

Här hittar du vår uppförandekod

I vår kunskapsbank hittar du vår uppförandekod och andra dokument som kan vara av intresse.