Sponsringspolicy

150825_Chalmers_Brobyggarkamp 011.jpg

Vi sponsrar främst föreningar/organisationer på de orter där vi har egen verksamhet. Vårt främsta incitament för lokal sponsring är att stötta föreningars barn- och ungdomsverksamhet. 

Vi sponsrar inte individuella satsningar, enskilda lag/tävlingar, motorsport, riskfyllda, överdådiga, miljöskadliga aktiviteter, politiska eller religiösa verksamheter.  

Ansök om sponsring

Våra sponsorengagemang är huvudsakligen inom områdena:  

  • Idrott & hälsa
  • Miljö & hållbarhet 
  • Forskning & utveckling