Vi siktar högt

Håll i hatten – nu siktar vi högt och hållbart - för framtiden! Med rekordbygget Sara Kulturhus i Skellefteå är Derome med och bygger världens högsta träbyggnad, räknat i antal våningar. Det är världsunikt, spektakulärt, banbrytande och lokalproducerat. Följ oss på den spännande resan!

Varför är vi på Derome med?

Sara Kulturhus består av 20 våningar i trä, fler än någon annan har byggt tidigare. Som tur är ÄLSKAR vi på Derome utmaningar! I Skellefteå finns en stark tradition av att driva frågor kring trä och träindustri. Från kommunens sida ser man också att bygget knyter väl an till de högt ställda hållbarhetsmålen i kommunens träbyggnadsstrategi. När man sökte efter en leverantör av volymer funderade man på flera viktiga kriterier. Att man till sist valde Derome – tror vi beror på flera saker. Vi har en fantastisk och unik kompetens kring att leverera specialprojekt i trä och vi är en stor och stabil spelare i branschen. Vi får också höga betyg för vår erfarenhet av volymbygge i trä. Lägg där till att vår husfabrik ligger strax utanför Skellefteå, vilket naturligtvis känns väldigt logisk och helt rätt för Sara Kulturhus.  Sist, men inte minst – vi är enkla att ha att göra med. Vi är en efterfrågad samarbetspartner som är övertygade om att samarbete är viktigt för att driva utveckling och utmana branschen. 

JW_200311_092516-2.jpg

Ett hållbart rekordbygge

Vi på Derome arbetar målmedvetet med hållbarhet. Av alla byggnadsmaterial har trä en särställning. Att bygga i trä är miljövänligt och tack vare att trä binder koldioxid, till skillnad från andra material, så bidrar trähusbyggande i sig till en bättre miljö. Råvaran till vår produktion hämtas ur skogar i vårt närområde. För varje träd som tas ur skogen planterar vi ett antal nya. Volymerna till Sara Kulturhus produceras i vår egen husfabrik i Renholmen, strax utanför Skellefteå. Detta främjar fler arbetstillfällen på orten och närheten ger korta transporter. 

Vad innebär det att bygga i volymer?

I vår husfabrik i Renholmen, strax utanför Skellefteå, bygger vi bostäder med modern och industriell volymbyggnadsteknik. Genom att leverera bostäderna i väldigt hög färdigställandegrad förkortar vi tiden på byggarbetsplatsen, vilket sparar både tid och pengar. Med våra egna, kunniga hantverkare färdigställer vi redan i fabrik allt från golv och väggbeklädnad till köksinredning med vitvaror och färdiga badrum sätts på plats, vilket ger ett effektivt tillverkningsflöde. Industriellt byggande är extra gynnsamt i städer, med kort byggtid och minimal påverkan på kringområdet. Produktionen sker i torr och kontrollerad miljö, vilket ger hög kvalitet på produkten, samt en säker arbetsmiljö. 

Följ vårt nyhetsbrev

Sara Kulturhus

WHITE-SKELLEFTEA-2NORTH_FINAL V2-3.jpg

  • Sara Kulturhus är under uppförande och projektet drivs av Skellefteå kommun. 
  • Namnet är inspirerat av Sara Lidman, en av Sveriges främsta författare. 
  • Sara Kulturhus ska bli en mötesplats för konst, uppträdanden och litteratur tillsammans med hotell. 
  • Yta: 25 000 kvadratmeter. 
  • Byggnaden är ritad av White Arkitekter. 
  • Derome levererar i färdiga fabriksproducerade volymer, producerade i husfabriken Renholmen, strax utanför Skellefteå. 
  • Hotelldelen kommer drivas av Elite Hotels. 205 rum (levererade av Derome). 
  • Sommaren 2021 invigs Sara kulturhus.

Har du frågor?