Förskolan Hoppet utmanar byggbranschen

Precis som alla andra, är vi övertygande om att byggbranschen behöver förändras. Idag står den för en betydande del av våra gemensamma koldioxidutsläpp. Vi vill driva på utvecklingen och tror på framgång genom att göra det tillsammans med andra!

om_derome_hoppet_dec22.png
Bild: Felix Gerlach

Tillsammans med Göteborgs stad har vi byggt förskolan Hoppet, startskottet för ett fossilfritt byggande där målet är att förenkla, förbättra och skapa lösningar som möter behoven idag. Och som håller i framtiden. Förskolan Hoppet är ett led i Göteborgs Stads mål om att minska klimatpåverkan från byggnationer.

Inom Derome ser vi förskolan Hoppet som en unik möjlighet att driva utvecklingen inom byggbranschen och som ett naturligt (men utmanande) steg på vägen mot ett av våra mål: att bygga Sveriges största klimatneutrala bostadsområde.

Snabbfakta

Förskolan Hoppet

 • Plats: Backa Kyrkogata 11, Hisingen 
 • Beställare: Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen  
 • Totalentreprenör: Derome 
 • Arkitekt: LINK arkitektur 
 • Byggstart: 2020  
 • Färdigt: 2021

Rapport om Hoppet

Nu har klimatarbetet av Förskolan Hoppet utvärderats och resultatet är mycket positivt. Utvärderingen visar att klimatpåverkan av bygget är 62% lägre än en traditionellt byggd förskola. Följ länken för att ta del av mer intressant fakta.

Innovation genom samarbete

Innovation kan vara både svårt och resurskrävande. Därför ser vi samarbete som grunden för att lyckas. Vi gör det tillsammans och delar lärdomar under resans gång. Att vi, med total transparens, sprider kunskap inom branschen är också en viktig anledning till varför vi tilldelats uppdraget som totalentreprenör.  

Från skog till färdigt hus

En annan viktig faktor är att vi äger och kan utveckla hela kedjan från skog till färdigt hus. Vi har levt och verkat med hållbarhet som en grön tråd sedan vi grundades för mer än sjuttio år sedan. Under vägen har vi medverkat i ett flertal utvecklande forskningsprojekt som har lett oss till den hållbara samhällsbyggaren vi är idag. 

Hoppet är ett livsviktigt kliv mot en klimatneutral byggbransch. För att lyckas prövar vi oss fram, lär av misstagen, sprider kunskaperna och gör det tillsammans med andra. Du kan även läsa mer om projektet hos goteborg.se/hoppet 

Har du fler frågor?

Nyheter

 • news-list-image

  2021-12-15

  Förskolan Hoppet är klar - snart flyttar barnen in

  I december skedde den ceremoni som markerar att förskolan Hoppet är färdigbyggd och redo att välkomna barnen och deras pedagoger till deras nya hemmaarena på Backa Kyrkogata 11. En förskola byggd med målet att bli så fossilsnål som möjligt. Bilder: Felix Gerlach

  Läs mer
 • news-list-image

  2021-06-22

  Förskolan hoppet växer fram i grönskan

  Arbetet med förskolan Hoppet håller god styrfart och nu börjar vi få en bra bild av hur förskolan kommer se ut både ut- och invändigt. Här kommer en uppdatering från det platsbesök som gjordes den 21 juni 2021.

  Läs mer
 • news-list-image

  2021-04-22

  Miljö, hållbarhet och det pedagogiska uppdraget

  En förskola med högt ställda miljömål, vilken inverkan får detta på det pedagogiska uppdraget? Monika Carlsson, Utvecklingsledare miljö på Förskoleförvaltningen och Malin Hellrönn Theng, rektor Backa Kyrkogata 11 ger sin syn på detta.

  Läs mer