Klimatprojektet som var före sin tid

Tillsammans med Volvo och Vattenfall bidrog Derome och dotterbolaget A-hus till ett minskat utsläpp av koldioxid. I projektet One Tonne Life undersöktes vad det i praktiken betyder att leva klimatsmart.

En vanlig svensk familj bodde i One Tonne Life huset och med hjälp av ny teknik och kunskap, minskades koldioxidutsläppet från sju ton till ett ton koldioxid per person och år. Det innebär att genom att familjen bodde i ett klimatsmart trähus från A-hus som producerar egen energi och transporterade sig med elbil, minskades koldioxidutsläppet med hela 80 procent.

För Derome fungerade – och fungerar - One Tonne Life som en plattform för diskussion vad vi husföretag kan göra för att våra produkter ska bli bättre, ur klimatsynpunkt. Vi har även tagit lärdomar från projektet vidare in i vår verksamhet, som har mynnat ut i förbättringar som gör våra hus än mer energieffektiva och miljövänliga.  

One Tonne Life

Familjen som bodde i One Tonne Life-huset sänkte sitt koldioxidavtryck vecka för vecka och det landade på att minskningen blev hela 80 procent. 

Har du frågor?