Parkstråket - byggs med minskad klimatpåverkan

Området Sege Park i Malmö har en tydlig inriktning på hållbar utveckling och här ska vi bygga 18 radhus som blir ett steg på vägen mot klimatneutralt byggande.

Nyfiken på en bostad i Parkstråket? Försäljning pågår just nu >> 
  
Inom projektet har vi arbetat intensivt med att utvärdera de material vi ska använda i husen. Vi har räknat, vägt för- och nackdelar och letat efter nya sätt att ta oss an utmaningen med att reducera klimatavtrycket. Det har varit en utmaning, samtidigt som övriga regelverk och prestandakrav ska uppfyllas.

om-derome-parkstraket-interior-artikelbild.jpg

Klimatpåverkan minskar över 20 procent

Genom att bland annat bygga i trä, optimera grunden och välja biobaserad isolering sänker vi avtrycket med 21 procent jämfört med våra standardmaterial. 

För den optimerade grunden med lägre andel betong och återvunnen cellplast minskar vi klimatavtrycket med hela 62 procent. Väljer du att bo i Parkstråket kan du känna dig trygg med att du bor i ett hus där omtanken om att minska klimatavtrycket  varit med i hela processen, från tanke till utförande.

Lärdomar tar oss framåt

För att hela tiden utvecklas i vår strävan mot att bygga klimatneutralt använder vi lärdomar från tidigare bygg- och innovationsprojekt för att utmana och nå längre. Vi kallar det "kunskap att återbruka"

Ett av dessa projekt är förskolan Hoppet som byggdes med ambitionen att bli den första fossilfria förskolan. Här når vi en betydande minskning i klimatpåverkan genom att tidigt i processen utvärdera och göra aktiva val baserat på klimatdata - samma metod använder vi för Parkstråket. 

Det handlar i grunden om att fokusera på en byggdel i taget och se hur vi kan optimera byggnaden utifrån dess klimatavtryck.

Det här är Sege Park

Malmö stads mål är att området Sege park ska utvecklas i en samskapande process mellan staden, byggaktörer, boende och andra intressenter, och det är stort fokus på delningstjänster i projektet.

Området har kallats för Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling och är en testbädd för delningsekonomi. Behöver du använda verktyg eller cykel? Här får du mot en månadsavgift tillgång till allt från bilar och cyklar till odlingslotter, grill och gym.

Är du intresserad av att bo här? Försäljning pågår!

Läs mer om Lokal färdplan Malmö.

Har du frågor?