Rätt längd ger bättre lönsamhet

Här vill vi dela med oss av råd och information för att din leverans av virke ska kunna tas om hand på bästa sätt. Genom att följa våra enkla apterings- och sorteringsanvisningar får du virke som är rätt tillrett och upparbetat. På så sätt säkerställer du att du får mesta möjliga betalt.

Sortera på rätt sätt

  • Varje trave ska sorteras till rätt sågverk från början och du bör eftersträva minst 10m3 fub timmer av varje sortiment för att inte riskera avdrag.
  • Planera för uttransport från skogen redan när du planerar att avverka ditt leveransvirke. Säkerställ att du har skotningshjälp om du inte har utrustning själv. Använd också underlägg.
  • Placera virket lätt tillgängligt på farbar väg som håller standard för bil och släp, så undviker du att få transportavdrag.

Tips! Särlägg alla sortiment för att ha möjlighet att senare lägga ihop dessa om volymen visar sig vara för liten för att vara leveransgill före avtransport.

skog-skogvard-avverkning-4.jpg

Hållbar träråvara

Vi på Derome värnar om att ta hand om träråvaran på ett så hållbart sätt som möjligt. Rätt apterat virke bidrar till en bättre miljö genom mindre spill och minskat resursslöseri i våra sågverk. 

Ladda ned vår apteringsguide

Ladda ned apteringsguiden för att få reda på vilka längder som gäller, både för sågtimmer och massaved.  
 

Anmäl för transport

Anmäl att ditt virke är klart för transport så fort som möjligt, dock senast 15 mars.

Din virkesinköpare förser dig med vältlappar som är unika för varje leverans.

OBS! Tänk på att använda häftstift av aluminium när vältlapparna sätts fast på virket. Använder du vanlig spik riskerar du vrak.