Kvalitetsgränser och vrakorsaker

När du sålt skog till oss får du alltid ett mätbesked som visar hur mycket sågtimmer vi mätt in när leveransen nått sågverket. Ibland har stockarna defekter som gör att de inte kan användas som sågtimmer. Här förklarar vi de olika felkoderna som används i mätbeskedet.

Som skogsägare kan det vara lite klurigt att tyda koderna i mätbeskedet från sågverket. Vad är det egentligen för kvalitetskrav som gäller?

I filmklippen nedan tar vi upp de vanligaste felen och vi hoppas att du kan få svar på dina funderingar genom att kika på dem.

Många av dessa skador kan undvikas genom att tillämpa värdehöjande avkap direkt i skogen. 

Hitta din inköpare

Hur undviker jag skador?

Kontakta din lokala virkesinköpare för att höra hur du ska göra för att undvika skador som gör att du får mindre betalt för din skog.  

Kvalitetskrav

Vi har sammanställt ett apteringskort med en enkel tabell för att du lätt ska se gränserna för olika kvalitetsklasser. 

Kod 1: Fel träslag/sortiment 

Vrakorsaker som registreras under kod 1 är till exempel fel träslag, ej levande ved, insektsangrepp, blånad och för få årsringar.

Kod 2: Krök

En stock får ha max 120 cm utbytesförlust på grund av krök (i sämsta klass).

Kod 3: Skogsröta

Max 5 procent av ändytan får vara angripen av röta (i sämsta klass).  

Kod 4: Diameter

Stocken får vara max 70 cm i diameter. Minsta tillåtna diameter beror på vilket av våra sågverk som tar emot. Se utförligare information i vår Apteringsguide

Kod 5: Felaktig längd

Våra sågverk är specialiserade på att såga olika sortiment till olika marknader. Därför kan vi bara ta emot vissa längder per sågverk. Se utförligare information i vår Apteringsguide.  

Kod 6: Kvalitetsfel

Sprötkvistar försämrar virkeskvaliteten och de får därför inte vara större än max 120 mm (i sämsta klass). 

Kod 7: Upparbetning - kvist

Kviststumpar innebär hinder i våra barkmaskiner och sågverk. De får därför inte vara längre än 40 mm.

Kod 7: Upparbetning - rotben

Rotben innebär stora hinder i hanteringen, både på lastbil och i våra sågverk. Kvarvarande rotben får därför vara max 150 mm. 

Kod 7: Upparbetning - slirskada

Slirskador minskar sågutbytet och får därför inte vara djupare än max 20 procent av sågcylindern.

Kod 7: Upparbetning - öppen lyra

Öppen lyra påverkar sågutbytet och kan även leda till andra skador som röta och insektsangrepp. Lyran får inte vara djupare än max 20 procent av sågcylindern. 

Kod 7: Upparbetning - fällkam

En fällkam innebär problem får både transportörer och sågverk, och den får därför vara max 50 mm.

Kod 8: Grus eller metall

Grus, smuts och metall förstör sågverkets maskiner. Om mer än halva stockens sågyta är täckt är stocken inte godkänd.  

Dubbskador

Dubbskador påverkar den sågade trävaran om de är för djupa. Skador djupare än 6 mm genererar därför avverkningsskadeavdrag.

Kap- och fällsprickor 

Kapskador påverkar den sågade trävaran och leder till att ändvirket spricker. Därför genererar kap- och fällsprickor avverkningsskadeavdrag.