Flexibla prefablösningar

Prefabricerade byggkomponenter ger en effektiv byggprocess. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och flera olika typer av byggkomponenter.

Byggkomponenter och prefabricerade stommar är vanligt i gruppbyggda småhus och flerbostadshus, men kan med fördel användas inom många fler områden. För att möta marknadens krav på energieffektiva bostäder och kortare byggtider har vi tagit fram tidsbesparande byggsystem. Lågenergiväggar erbjuds i flera olika utföranden. Vi hjälper dig gärna genom hela processen, i allt från konstruktionsfrågor till produktion och leverans.

Produktion i hela landet

Med produktion i Derome och Mjölby – har vi fördelar såväl produktionsmässigt som geografiskt. Våra produktionsanläggningar finns strategiskt placerade med närhet till respektive marknadsområde, vilket dessutom medför att onödiga transporter kan undvikas. Anläggningen i Derome förser kunder i södra och västra Sverige med prefabstommar medan anläggningen i Mjölby levererar till Öst- och Mellansverige.

Be om offert

Ett brett utbud av byggkomponenter

Fråga oss om:

 • Prefabstommar
 • Bjälklag
 • Miljöhus och förråd
 • Gavelspetsar
 • Lågenergiväggar
 • Utfackningsväggar
 • Takkassetter
 • Bullerplank
 • Komplett stomleverans
  (bjälklag, ytterväggar, tak)

För att möta marknadens krav på energieffektiva bostäder och kortare byggtider har vi tagit fram byggsystem som ska spara tid och erbjuder även lågenergiväggar i olika utföranden.